Jak wypisać dziecko z religii? Na ten krok decyduje się ostatnio wiele osób

Jak wypisać dziecko z religii? Czy jest to w ogóle możliwe? Tego typu pytania zadaje sobie obecnie wielu rodziców. Podpowiadamy krok po kroku, co należy zrobić w takiej sytuacji.

W naszym kraju uczestnictwo w lekcjach religii nie jest obowiązkowe. Dlatego też wiele osób decyduje się na wypisanie swoich dzieci z tych zajęć. Co ciekawe, mimo że religia nie wpływa na przejście ucznia do kolejnej klasy, to stopień z tych zajęć jest wliczany do średniej ocen. 

Zobacz wideo Polityka w Kościele jest problemem:

Jak wypisać dziecko z religii?

Religia to przedmiot dobrowolny. Uczeń może więc z niego zrezygnować, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Warto zrobić to jak najszybciej. Dzięki temu nauczyciel religii nie będzie wpisywał nieobecności. 

Jak wypisać dziecko z religii? Pisemna deklacja - wzór

Zgodnie z prawem nie są do tego potrzebne żadne formalności. Jednak wiele szkół wymaga w takich przypadkach pisemnej deklaracji rodzica. Co istotne, gdy uczeń jest pełnoletni, może samodzielnie wypisać się z zajęć. Co należy zrobić, jeśli chcemy wypisać dziecko z religii? Zazwyczaj szkoły wymagają w takich przypadkach pisemnej deklaracji. Oto wzór. 

…...................................

(data, miejscowość)

…....................................

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

Dyrektor…........................................

w ……………...…….

OŚWIADCZENIE

Na podst. § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14  kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 983) oświadczam, iż wycofuję wyrażone wcześniej życzenie organizacji zajęć religii dla mojej córki/mojego syna ………..................................................., ucznia klasy ….. ...

Wobec powyższego żądam natychmiastowego wykreślenia mojej córki/mojego syna z listy uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

…………………………

(podpis)

Może cię także zainteresować:

Więcej o: