500 plus dla seniora. Sprawdź, jakie warunki spełnić, aby otrzymać dodatek do emerytury

Osoby starsze spełniające określone warunki, mogą otrzymać wypłatę dodatkowego świadczenia w postaci 500 plus. Podpowiadamy, kto oraz w jaki sposób, może starać się o 500 plus dla seniora.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

500 plus to jedno z najpopularniejszych świadczeń wprowadzonych przez obecny rząd. Od 2019 roku mogą je otrzymać nie tylko rodzice dzieci poniżej 18 roku życia, ale również niektórzy emeryci. Otrzymanie dodatku do emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku. 

500 plus dla seniora nie przysługuje każdemu. Kto otrzyma świadczenie? 

O wsparcie finansowe w postaci świadczenia 500 plus dla seniora mogą ubiegać się osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub emeryci powyżej 75 roku życia, pobierający jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny. Niezbędne jest również przedstawienie zaświadczenia o dochodach, gdyż nie może on przekraczać 1772,08 zł brutto. Co istotne, do tej kwoty nie wlicza się renty oraz zasiłku pielęgnacyjnego. 

Nieznaczne przekroczenie progu dochodowego nie pozbawia szansy na otrzymanie dodatku 500 plus. W takim wypadku stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę", co oznacza, że przekroczenie o 1 zł kryterium dochodowego, obniży o 1 zł wysokość kwotę świadczenia. 

Do 500 plus dla seniora potrzebny jest nie tylko wniosek. Jakie dokumenty złożyć? 

Dodatkowa wypłata do emerytury przysługuje wyłącznie na wniosek. W związku z tym, aby otrzymać świadczenie 500 plus, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć odpowiednią dokumentację. W pierwszej kolejności powinien to być wniosek, który znajduje się na oficjalnej stronie ZUS.

Obowiązkowe jest także dostarczenie kompletu dokumentów:

  • orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumentacji medycznej,
  • dodatkowych oświadczeń i dokumentów, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku, tj. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej.

Kiedy wypłata 500 plus dla seniora? Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej 

Świadczenie uzupełniające może zostać wypłacone najwcześniej w listopadzie, gdyż to wtedy rozpoczyna się okres przyznawania 500 plus dla seniora. Oczywiście warunkiem otrzymania dodatku do emerytury w tym terminie jest złożenie wniosku oraz całej dokumentacji najpóźniej do końca października. W przypadku dostarczenia brakujących dokumentów z opóźnieniem świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym spełniono wszystkie wymagane warunki.

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: