Renta rodzinna, emerytura po mężu: jak otrzymać świadczenie po zmarłej bliskiej osobie

Członkowie rodziny osoby zmarłej mogą ubiegać się do ZUS o rentę rodzinną. Niezbędne jest jednak spełnienie kilku warunków oraz złożenie odpowiedniego wniosku. Dowiedz się, jak otrzymać rentę po mężu.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusze

Renta rodzinna określana inaczej mianem renty po mężu to świadczenie, które może stanowić realne wsparcie po śmierci członka rodziny. Staranie się o emeryturę po mężu jest możliwe w sytuacji, gdy w momencie śmierci bliskiego, osoba ta miała przyznane prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź też spełniała warunki niezbędne do uzyskania jednego z wymienionych świadczeń.

Renta po mężu. Kto jest uprawniony do jej pobierania? 

O emeryturę rodzinną wnioskować może określony krąg osób najbliższych zmarłego. Co istotne, wszyscy uprawnieni członkowie rodziny mają prawo do jednego łącznego świadczenia, które jest dzielone po równo. Prawo o ubieganie się o rentę po mężu przysługuje: 

  • dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz przysposobionym, 
  • wnukom i rodzeństwu, 
  • małżonkowi, również rozwiedzionemu lub pozostającemu przed śmiercią w stanie separacji, 
  • rodzicom. 

Oczywiście w każdej z tych grup muszą wystąpić określone przesłanki, które są dokładnie opisane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak otrzymać rentę rodzinną? Przygotuj odpowiednie dokumenty 

Jeśli znajdujemy się w kręgu osób uprawnionych do przyznania renty rodzinnej po mężu, musimy złożyć komplet niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek ERR-W, który jest dostępny w każdym oddziale ZUS oraz na stronie internetowej. Do niego należy dołączyć dokumentację poświadczającą nasze prawo do świadczenia: 

  • akt urodzenia oraz akt zgonu członka rodziny, po którym ma zostać przyznana renta,
  • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby ubiegającej się o rentę,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku osoby owdowiałej,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, gdy renta przysługuje dziecku powyżej 16 roku życia, 
  • dokument potwierdzający pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, lub sądowe oświadczenie o ustaleniu prawa do alimentów, 
  • dokument stwierdzający brak przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Zróżnicowane sytuacje rodzinne mogą wymagać złożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń, stąd też warto upewnić się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że złożona przez nas dokumentacja jest kompletna. 

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: