Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy. Jaka jest różnica i czy wiesz kiedy należy się tobie?

Mówi się, że na chorobę nie ma czasu. Niestety zdarza się ona często w najmniej spodziewanym momencie, powodując niezdolność do pracy. Czy przysługuje nam wtedy wynagrodzenie, czy zasiłek chorobowy?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy COVID-19 pozostanie chorobą sezonową?

Wypadek komunikacyjny, złamanie ręki czy nogi to niejedyne powody, które mogą wpłynąć na czasową niezdolność do pracy. Częściej jest to właśnie przeziębienie lub choroba zakaźna. Warto więc wiedzieć, czy otrzymując zwolnienie lekarskie, przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy. Choć nazwy mogą wydawać się do siebie zbliżone, są to dwa odmienne świadczenia. 

Wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy. Kiedy przysługuje? 

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres, podczas którego jest ona niezdolna do pracy. Główna różnica między tymi dwoma świadczeniami polega na tym, przez kogo są te środki wypłacane. 

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę w przypadku choroby pracownika przez maksymalnie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Okres ten jest krótszy dla osób, które ukończyły 50. rok życia, ponieważ trwa on łącznie 14 dni w roku. Jeśli w ciągu roku przekroczymy ten okres, to od 34. lub 15. dnia choroby środki będą wypłacane pracownikowi przez ZUS. Wtedy mówimy już o zasiłku chorobowym. 

Należy jednak pamiętać, że prawo do świadczeń chorobowych nabywa się dopiero po 30 dniach nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ile wynosi jego wysokość

Co do zasady, pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe odpowiadające wysokości 80% wynagrodzenia. Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wysokości 100% przysługuje w wyjątkowych sytuacjach tj.:  

  • wypadek w drodze lub z pracy, 
  • choroba przypadające w trakcie ciąży,
  • w przypadku niezbędnych badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniu się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Co wchodzi w jej skład

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego wyliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które było wypłacane przez ostatnie 12 miesięcy. Uwzględnia się w tym przypadku nie tylko płacę zasadniczą, ale też inne elementy: 

  • premie i nagrody uzależnione od indywidualnych wyników,
  • dodatki funkcyjne i stażowe,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne,
  • wynagrodzenie urlopowe. 

Porozmawiajmy o urodzie. Wypełnij naszą ankietę TUTAJ

Więcej o: