Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Rząd przeciwny podwyżce świadczenia

Organizacja pogrzebu wiąże się niestety z coraz wyższymi kosztami. Zasiłek pogrzebowy ma stanowić, chociaż ich częściową rekompensatę. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i czy wkrótce ta kwota wzrośnie?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub w przypadku rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku śmierci bliskiej osoby. Pieniądze te mają stanowić rekompensatę w związku z poniesionymi kosztami pochówku. Niestety wzrost cen nie ominął również branży funeralnej, jednak wysokość świadczenia od 2011 roku pozostaje bez zmian. Co więcej, nie zapowiada się, aby wkrótce miało się to zmienić. 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Wystarczy spełnić jeden warunek

O zasiłek pogrzebowy może starać się każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Nie musi być więc to wyłącznie rodzina osoby zmarłej. Mogą to być także osoby niespokrewnione lub instytucje. Obowiązkowe jest jedynie spełnienie jednego z poniższych warunków: 

  • osoba ubiegająca się o zasiłek jest objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
  • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
  • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

W przypadku, gdy za koszty pogrzebu zostały pokryte przez więcej niż jedną osobę, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Kwota niezmienna od 2011 roku

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest uzależniona od tego, kto ubiega się o jego wypłatę. Osoby należące do rodziny zmarłego otrzymują świadczenie w kwocie 4000 zł, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. Osoby spoza rodziny zmarłego lub instytucja finansująca pogrzeb, musi potwierdzić wszystkie wydatki związane z pochówkiem. Otrzymuje bowiem kwotę faktycznie poniesioną, jednak maksymalnie do 4000 zł. 

Od kiedy nowy zasiłek pogrzebowy? Podwyżki nie są przewidywane

Posłowie Lewicy zaproponowali projekt ustawy, wedle którego wysokość zasiłku pogrzebowego miałaby wzrosnąć do 7000 zł i podlegać waloryzacji, a w szczególnych przypadkach organy mogłyby wypłacić świadczenie w jeszcze wyższej kwocie. Takiej propozycji stanowczo sprzeciwia się rząd, który wskazuje, że obecna wysokość zasiłku pogrzebowego w Polsce wypada bardzo korzystnie na tle pozostałych państw Unii Europejskiej.

Więcej o: