500 plus dla seniora. Wniosek o pieniądze złożą tylko najstarsi obywatele

Emeryci również mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci 500 plus. Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek oraz spełnić określone warunki. Szczegóły na temat świadczenia podajemy poniżej.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.  

Starsze osoby już otrzymują dodatkową pomoc od rządu, m.in. trzynastą i czternastą emeryturę, a od 2022 roku pojawi się kolejny bonus – zwolnienie emerytury od podatków. To jednak nie wszystko, ponieważ seniorzy mogą także starać się o specjalne świadczenie w formie 500 plus. Niestety nie jest ono przeznaczone dla wszystkich, wsparcie otrzymają jedynie wybrane osoby. Komu przysługuje 500 plus? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby złożyć wniosek?

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Małgorzata Kożuchowska Małgorzata Kożuchowska w modnym płaszczu. Gdzie są podobne?

500 plus dla seniora – jaka jest granica wiekowa?

Wsparcie w postaci 500 plus dla seniora nie zostanie przyznane każdemu emerytowi. Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończenie 75 lat. Oprócz wieku, decydującym czynnikiem jest również stan zdrowia oraz wysokość dochodu. 500 plus dla seniora jest stałym świadczeniem uzupełniającym i będzie wypłacane co miesiąc.

Co zrobić, aby otrzymać 500 plus dla seniora?

Świadczenie 500 plus jest przeznaczone tylko dla najbardziej potrzebujących osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji (na dowód tego posiadają stosowne orzeczenie) i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo ich dochód nie powinien przekraczać 1272,08 zł brutto (wliczając wszystkie poobierane świadczenia).

Jeśli kwota otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentowych jest wyższa niż 1272,08 zł, ale nie przekracza 1772,08 zł, to dodatkowe wsparcie nadal można otrzymać. Nie będzie ono jednak wynosiło dokładnie 500 zł, ale stanowiło wyliczoną różnicę między kwotą 1772,08 zł oraz łączną kwotą już pobieranych świadczeń.

Wniosek o 500 plus dla seniora: gdzie go złożyć?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowny wniosek. Wniosek jest dostępny w punkcie informacyjnym każdej jednostki ZUS-u, na stronie www.zus.pl lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy wniosek można złożyć w placówce ZUS, wysłać pocztą lub z pośrednictwem wspomnianej platformy PUE. Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora dotyczy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wniosek w ich imieniu może złożyć przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną.

Ile wynosi emerytura po mężu? Ile wynosi emerytura po mężu? "Zwykłe okradanie ludzi"