CPK uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Fala przemocy wzrosła w czasie pandemii

Kobietobójstwo nadal pozostaje tematem tabu. Tymczasem w naszym kraju według szacunków CPK rocznie w związku z przemocą życie traci nawet 400-500 kobiet.

Więcej ciekawych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo

Centrum Prawa Kobiet uruchamia Obserwatorium ds. Kobietobójstwa. Hasło inicjatywy "Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci więcej" nawiązuje do protestów przeciwko zabójstwom w Ameryce Łacińskiej. Co istotne, jest to także najważniejsze przesłanie obserwatorium, które będzie zajmować się między innymi:

  • diagnozowaniem oraz monitorowaniem przypadków związanych ze śmiercią kobiet;
  • zbieraniem danych dotyczących zabójstw, podejrzenia zabójstw lub samobójstw oraz zaginięć w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że mogło dojść do zabójstwa;
  • wspieranie rodzin oraz osób bliskich kobietom;
  • opracowywaniem modelu pozwalającego na koordynację działań związanych z badaniem spraw, w których kobieta poniosła śmierć w związku z doznawaną wcześniej przemocą.

Fala przemocy wzrosła w czasie pandemii

Rzadko mówi się o tym, że w Polsce każdego roku w związku z przemocą domową życie traci kilkaset kobiet (według szacunków CPK może być ich nawet 400-500). Niestety nadal jest to temat tabu. Obecnie brakuje rzetelnych badań i statystyk oraz skutecznego programu przeciwdziałania problemowi. A w czasie pandemii stał się on jeszcze większy. 

 - Obserwatorium ds. Kobietobójstwa przy Centrum Praw Kobiet jest projektem ważnym społecznie i odpowiadającym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wzrastająca w czasie pandemii fala przemocy wobec kobiet - dowiadujemy się ze strony CPK. 

 

"Kluczowe jest wdrożenie i stosowanie procedur szacowania ryzyka"

Kobietobójstwo jest tematem specjalnego wydania numeru czasopisma CPK "Prawo i Płeć". 

Żaden polski rząd nie prowadził dotąd spójnej polityki na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i żaden nie łączył jej z działaniami na rzecz równouprawnienia płci w różnych sferach życia - w tym w rodzinie

- mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dodaje także, że:

Kluczowe jest wdrożenie i stosowanie procedur szacowania ryzyka przez instytucje pomocowe, a także zwalczanie stereotypów w praktyce stosowania prawa przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet.
Więcej o: