Pierwszy dzień wiosny 2022 możemy obchodzić aż pięć razy! Kiedy będziemy mogli powitać kolejną porę roku?

Kalendarzowa zima doskwiera szczególnie tym, którzy tęsknią za słońcem i budzącą się do życia przyrodą. Stąd też wiele osób odlicza dni, kiedy to nadejdzie 1 dzień wiosny. Mamy zatem dobrą wiadomość, gdyż szans na przywitanie nowej pory roku mamy aż pięć.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy na wiosnę może dojść do przedterminowych wyborów?

Zimowy krajobraz potrafi być wyjątkowo piękny. Cały urok znika jednak podczas odwilży, kiedy na ulicach robi się szaro i mokro. Wtedy każdy czeka z niecierpliwością na ocieplenie oraz pierwsze promienie wiosennego słońca. Pocieszy zatem może niektórych fakt, że pierwszy dzień wiosny możemy obchodzić aż pięć razy. 

Astronomiczna a kalendarzowa wiosna 2022, czyli czym jest równonoc wiosenna

Kalendarzowa wiosna jak co roku przypada 21 marca i trwa aż do 21 czerwca. Rozpoczyna się zazwyczaj ona nieco później niż ta astronomiczna. Na rozpoczęcie wiosny astronomicznej wpływa bowiem wędrówka Słońca po ekliptyce. Można o niej mówić, gdy dzień zrównuje się z nocą, a Słońce pada tego dnia prostopadle na równik. Następuje wtedy tzw. równonoc wiosenna, która przeważnie ma miejsce 20 lub 21 marca. To właśnie wtedy dzień staje się dłuższy od nocy. 

W jaki sposób możemy jeszcze wyróżnić 1 dzień wiosny? Głównym kryterium jest temperatura, ale nie tylko

Choć kalendarzowa i astronomiczna wiosna są najbardziej znanymi, to pierwszy dzień wiosny możemy wyróżnić także na innej podstawie. W momencie, gdy średnia temperatura powietrza oscyluje pomiędzy 5 a 10 stopni, mówimy o tzw. wiośnie klimatologicznej bądź termicznej. Istnieje też wiosna meteorologiczna, która rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 maja. Chcąc kierować się natomiast oznakami dawanymi nam przez przyrodę, możemy wyróżnić wiosnę fenologiczną. Jej data jest ruchoma, gdyż rozpoczyna się ona, kiedy trawa zaczyna się zazieleniać, a na drzewach pojawiają się pierwsze pąki.

Pierwszy dzień wiosny 2022 i tradycje z nim związane

Pierwszy dzień wiosny dla wielu stanowi świetną okazję do świętowania. Poza nieoficjalnie ustalonym w tym terminie dniem wagarowicza, popularne stało się kultywowanie tradycji topienia marzanny. Kukła przygotowana ze słomy, płótna i ozdób symbolizowała boginię, którą obwiniano za obumieranie natury. Jej spalenie miało dawniej dać ludziom pewność, że przyszły rok przyniesie dobre plony i zapewni urodzaj oraz da początek nowemu życiu w przyrodzie. Obecnie, choć w wielu miejscach tradycja ta jest kontynuowana, to nie przyświecają jej takie wierzenia, jak kiedyś. Topienie marzanny ma na celu głównie w sposób symboliczny przywitać wiosnę. 

Więcej o: