Dokumenty do pozwu rozwodowego. O czym należy pamiętać?

Dokumenty do pozwu rozwodowego to załączniki, z którymi sąd zapozna się już na wstępnym etapie sprawy. Co powinno się wśród nich znaleźć?

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu rozwodowego?

Dokumenty do pozwu rozwodowego stanowią niezbędne poparcie dla kwestii, które pozywający porusza w samym pozwie. Niestety statystyki są nieubłagane - ilość rozwodów rośnie. Coraz więcej par o różnym stażu małżeńskim decyduje się na rozstanie. Formalnym krokiem ku rozwiązaniu małżeństwa jest złożenie przez jedną ze stron pozwu rozwodowego do sądu. Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu rozwodowego? Jak powinien wyglądać taki pozew?

Pozew rozwodowy jest to pismo inicjujące sprawę rozwodową. Strona wnosząca w jego treści wyjaśnia okoliczności, które skłoniły ją do wystąpienia o rozwód. Pozew powinien mieć określoną formę. Jeśli nie wiemy jak go przygotować, wówczas można to zlecić prawnikowi. Należy pamiętać, że bardzo ważnym aspektem wskazywanym w pozwie jest to, czy powód domaga się rozwodu bez orzekania o winie czy z orzeczeniem takiej winy - najczęściej wybierany jest pierwszy wariany, gdyż orzeczenie o winie zazwyczaj wymaga odbycia co najmniej kilku rozpraw sądowych, a także wyciągnięcia na światło dzienne wszystkich, często bardzo osobistych spraw małżeńskich. 

Co do pozwu rozwodowego należy dołączyć?

Pozew o rozwód, zgodnie z obowiązującymi zasadami, powinien zostać złożony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach do biura podawczego sądu. Który sąd jest właściwy? Otóż powinien to być ten, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich dalej w tym okręgu przebywa na stałe. Jeśli żadne z nich tam nie przebywa, wówczas sprawę kierujemy do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy jest to również niemożliwe, wówczas należy wystąpić z pozwem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony powodowej.

Zobacz wideo Doda drze koty ze Stępniem. Sylwia Bomba tego uniknęła. Jakim cudem?

Zainicjowanie postępowania rozwodowego związane jest z koniecznością poniesienia opłaty stałej od pozwu w wysokości 600 zł. Co do pozwu rozwodowego należy dołączyć, aby został on przyjęty w biurze podawczym? Aby pismo to spełniało warunki formalne należy do niego dołączyć:

  • odpis pozwu,
  • 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu aktu małżeństwa 
  • 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów aktów urodzenia małoletnich dzieci jeśli małżonkowie je posiadają
  • 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy.

Dokumenty do pozwu rozwodowego. O czym należy pamiętać?

Dokument do pozwu rozwodowego może nam pomóc skompletować prawnik pod warunkiem, że zdecydujemy się skorzystać z jego usług. Aby pozew został przyjęty musi zostać do niego dołączona lista dokumentów wymienionych powyżej - są to absolutnie podstawowe odpisy, bez których sąd nie przyjmie naszego pozwu.

Jeśli w sprawie rozwodowej mamy zamiar poruszać temat alimentów dla dzieci lub dla siebie, wtedy warto rozważyć dołączenie także innych, dodatkowych zaświadczeń dotyczących naszej sytuacji. Chodzi tu np. o dokumenty dzięki którym możemy udowodnić wysokość kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem dzieci. Takie rachunki mogą mieć duże znaczenie podczas orzekania o wysokości należnych alimentów. W sytuacji, gdy domagamy się alimentów dla siebie wtedy należy przedstawić:

  • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, 
  • deklaracje podatkowe
  • wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami.

Zobacz też: Wcale nie zdrada. Psycholog wskazuje cztery oznaki zbliżającego się rozwodu

Więcej o: