Zmiana nazwiska po rozwodzie. Jakie formalności trzeba spełnić, aby wrócić do nazwiska sprzed ślubu?

Zmiana nazwiska po rozwodzie to decyzja, którą podejmuje coraz więcej osób. Porządkowanie życia po rozstaniu wiele osób zaczyna właśnie od pozbycia się nazwiska partnera. Jak się zabrać do tej procedury?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Zmiana nazwiska po rozwodzie to coraz częstsza praktyka. Dotyczy ona w zdecydowanej większości kobiet, które w momencie ślubu decydują się na przyjęcie nazwiska męża. Według obowiązującego prawa istnieje możliwość powrotu do nazwiska sprzed ślubu, jednak wymaga to przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Należy także pamiętać o tym, że powrót do wcześniejszego nazwiska pociąga za sobą konieczność wymiany wszystkich dokumentów, na których ono widnieje, a także zgłoszenia zmiany u pracodawcy, a także w ważnych urzędach, m.in. w ZUS czy Urzędzie Skarbowym. Wiele osób zdając sobie sprawę z tego, jak wielu formalności będą musiały dopełnić rezygnuje ze zmiany nazwiska. Części jednak nawet ta perspektywa nie jest w stanie odstraszyć. Jeśli zastanawiasz się jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak zabrać się do przeprowadzenia tej procedury.

Powrót do nazwiska panieńskiego. O tym musisz wiedzieć

Powrót do nazwiska panieńskiego nie jest zbyt skomplikowany. Wystarczy dokładnie zapoznać się z procedurą jaka temu towarzyszy, zebrać niezbędne dokumenty i przede wszystkim dotrzymać wskazanych terminów. Jeśli zdołamy wypełnić te warunki, wówczas bezproblemowo przeprowadzimy interesującą nas zmianę. 

Podstawowe informacje na temat zmiany nazwiska po rozwodzie możemy znaleźć na rządowych stronach internetowych należących do serwisu gov.pl. Jeśli jednak zależy nam na bardziej bezpośredniej komunikacji, wówczas należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego bądź skorzystać z pomocy konsula, jeśli przebywamy za granicą. Reguły dotyczące zarówno przyjmowania nazwiska małżonka jak i odwracania tego procesu zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W 25. artykule ww. kodeksu znajdujemy informację na temat tego, że o nazwisku, które małżonek będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Zobacz wideo Joanna Opozda zdecydowała się na dwuczłonowe nazwisko. "Nie dla męża"

Na temat odwrócenia tego procesu mówi z kolei artykuł 59., według którego powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego jest możliwy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Aby powrócić do poprzedniego nazwiska małżonek po rozwodzie powinien złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem we wskazanym powyżej terminie. Po przekroczeniu go konieczne jest wystąpienie o administracyjną zmianę nazwiska oraz złożenie wniosku do kierownika USC. Nie ma potrzeby udawanie się do urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania czy zameldowania - procedurę można rozpocząć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Osoba, która pragnie powrócić do nazwiska panieńskiego powinna przygotować następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • dowód opłaty skarbowej (można ją wnieść bezpośrednio w kasie urzędu albo zrobić przelew na konto)
  • jeśli składa oświadczenie w konsulacie potrzebny będzie odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie.

W przypadku, gdy petent ubiega się o zmianę w USC musi znać informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. 

Co ważne, oświadczenie o powrocie do nazwiska sprzed ślubu jest przyjmowane natychmiast - oznacza to, że nie trzeba czekać na dodatkowe decyzje etc. 

Zobacz też: Znane osoby, które unieważniły ślub kościelny. Pazura starał się aż dwa razy

Więcej o: