500 plus dla seniora nie tylko dla najstarszych? Okazuje się, że grono osób upoważnionych jest szersze

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze z tego tytułu należą się nie tylko najstarszym obywatelom, choć nazwa może mylić. Wyjaśnimy dziś, kto może ubiegać się o ten dodatek.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawane jest już od 2019 roku. Nie jest ono jednak wypłacane wszystkim emerytom a poza nimi pieniądze mogą otrzymać też inne osoby jeżeli spełniają warunki.

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Kto może otrzymać 500 plus dla seniora? Okazuje się, że nie tylko seniorzy

Od 2019 roku o świadczenie, które potocznie nazywane jest 500 plus dla seniora ubiegać mogą się 

  • ukończyła 18 lat oraz
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
  • nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, itp.), albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł oraz
  • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz
  • mieszka w Polsce

500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat

Najważniejszym warunkiem uzyskania świadczenia uzupełniającego, jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe 500 zł mogą również otrzymać osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Do wniosku należy jednak wtedy dołączyć dokumentację medyczną i wszelkie inne dokumenty potwierdzające dany stan zdrowia. Następnie taki senior zostanie skierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS.

Nowy próg dochodowy w 500 plus dla seniora

Od 1 marca 2022 maksymalny próg dochodowy dla osób pobierających 500 plus dla seniora został podniesiony do 1896,13 zł. Dotychczas o świadczenie to mogły się ubiegać osoby, które poza niezdolnością do samodzielnej egzystencji nie miały prawa do świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich łączna wysokość nie przekraczała maksymalnie 1772,08 zł brutto. Nie otrzymywały one jednak pełnej kwoty 500 zł. Jeśli ich dochody przekraczały 1272,08 zł, wysokość świadczenia była pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Kiedy składać wniosek o 500 plus 2022 dla seniora? Nie trzeba tego robić osobiście

Osoby starające się o ten dodatek nie muszą tego robić osobiście. Ze względu na ich stan zdrowia mogą załatwić to najbliżsi np. drogą internetową, lub zanieść wniosek do najbliższego urzędu. Formularz, który należy wypełnić znajduje się na stronie zus.pl. Oprócz wniosku potrzebne będą też dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: