Emerytura po mężu. Nie każda wdowa otrzyma pieniądze z ZUS. "Do sądu podać złodziei"

Renta rodzinna wypłacana rodzinie osoby zmarłej na wniosek. Najczęściej na jego złożenie decydują się wdowy, stąd też najczęściej świadczenie te określane jest jako emerytura po mężu. Jej przyznanie jest jednak możliwe po spełnieniu szeregu kryteriów, a wysokość zdaniem wielu osób pozostawia wiele do życzenia.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Wniosek i komplet dokumentów złożonych w ZUS jest podstawą do uzyskania prawa do renty rodzinnej po mężu. Wśród warunków uprawniających do wypłaty pieniędzy największe oburzenie budzi konieczność rezygnacji wdowy z własnego świadczenia emerytalnego. Nie jest to jednak jedyne kryterium, jakie należy spełnić. 

Emerytura po mężu. Nie każda wdowa może ją otrzymać

O pieniądze z tytułu renty rodzinnej może ubiegać się nie tylko wdowa, ale i inni członkowie rodziny. Każdy z nich musi spełnić szereg obligatoryjnych warunków. W przypadku kobiet, które chcą otrzymać świadczenie po zmarłym mężu mowa tutaj o: 

  • ukończeniu 50 lat,
  • wychowywaniu dziecka (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnionego do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • niezdolności do pracy w chwili śmierci męża,
  • skończeniu 50 lat lub powstaniu niezdolności do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  • wychowywaniu uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym dziecka ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • pozostanie bez żadnego źródła utrzymania - środki będą jednak wypłacane maksymalnie rok od śmierci współmałżonka lub nie dłużej niż przez 2 lata od jego śmierci przez okres uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Ile wynosi otrzyma wdowa po zmarłym mężu. Renta rodzinna nie zawsze może się opłacać 

Wysokość otrzymywanego świadczenia po zmarłym uzależniona jest od ilości osób ubiegającej się o jego wypłatę. Wynosić może: 

  • 85 proc. świadczenia - przy pobieraniu renty przez jedną osobę,
  • 90 proc. świadczenia - przy pobieraniu renty przez dwie osoby,
  • 95 proc. świadczenia - przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej.

Polacy są oburzeni warunkami, jakie należy spełnić, aby otrzymać emeryturę po mężu

Temat emerytury po mężu za każdym razem wzbudza wiele emocji. Internauci są bowiem zdania, że sposób przyznawania świadczenia oraz jego wysokość jest po prostu skandaliczna: 

Okradanie najczęściej wdów, gdyż one mniej zarabiają, ponieważ w państwie z kartonu kobieta nie może tyle samo zarabiać co facet, mimo że jest lepiej wykształcona (...). To nie Rząd płacił składki ZUS tylko żona/mąż (...) do sądu podać złodziei.
Składki po zmarłym powinny być, chociaż w części dziedziczone. Przecież to są ciężko wypracowane i odkładane przez wiele lat pieniądze. Polski rząd nie dba o emeryta. Moja emerytura przepadła i po mężu też nie mam całej. 115 proc. ZUS mi zabrał.
Przeszłam na rentę rodzinną po zmarłym. Otrzymalam 85%.  Moją emeryturę mi odebrano. Dlaczego tyle lat mojej pracy zabrało mi państwo a na pociechę dostałam trochę więcej po mężu. Gdzie są moje uczciwie wypracowane pieniądze?

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: