Wcześniejsza emerytura na nowych zasadach. Na nowelizacji ustawy skorzysta tysiące seniorów

W czwartek 24 marca Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Jej wejście w życie będzie oznaczało dla wielu seniorów zmiany. Wcześniejsza emerytura będzie obowiązywała na nowych zasadach.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i wykonywały pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę tzw. pomostową. Przyjęta nowelizacja ustawy przez Senat wpłynie przede wszystkim na sytuację osób, które dopiero o ten rodzaj świadczenia będą wnioskowały. 

Emerytura pomostowa. Kto może z niej skorzystać?

Warunki uprawniające do otrzymania emerytury pomostowej mogą się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, co jest szczegółowo opisane przez ZUS. Można też jednak o nią wnioskować, spełniając łącznie następujące warunki: 

  • osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn
  • udowodnienie okresów składkowych i nieskładkowych – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
  • wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub prace w szczególnych warunkach, lub charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych
  • wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych
  • udowodnienie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • rozwiązanie stosunku pracy.

Wcześniejsza emerytura na nowych zasadach. Potrzebny jest już jedynie podpis prezydenta

To właśnie ostatni wyżej wymieniony punkt stał się przedmiotem debaty w Sejmie i Senacie. Podczas głosowania w obu izbach nowelizacja została poparta bez żadnego głosu wstrzymującego się ani sprzeciwiającego. Zmiany będą korzystne dla osób, które dopiero będą ubiegać się o wypłatę świadczenia. Zgodnie z nowelizacją emerytura pomostowa ma być przyznawana osobom, które spełniają wszystkie niezbędne warunki, ale występują o nią przed rozwiązaniem stosunku pracy. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku emerytura zostanie po prostu zawieszona. 

Ta zmiana ma uchronić seniorów, którzy chcieliby przejść na wcześniejszą emeryturę, przed utratą pracy w sytuacji, gdy nie spełniają oni jednak wszystkich warunków do jej ustalenia. Według informacji przekazanych przez wiceministra rodziny i polityki społecznego Stanisława Szweda w 2020 roku liczba decyzji odmownych w sprawie emerytury pomostowej wyniosła aż 9,5 tys. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: