Wyprowadzanie psa bez smyczy możliwe tylko w jednym przypadku. Inaczej spacer może nas słono kosztować

Okres wiosenny to czas, w którym coraz chętniej wychodzimy z naszymi czworonogami na dłuższe spacery. Warto jednak wiedzieć, jak nie wrócić z niego z mandatem. Spuszczenie psa ze smyczy w niedozwolonym miejscu może nas kosztować nawet 500 zł.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Nie tylko ludzie potrzebują pomocy! W tym roku policjanci i strażnicy miejscy ratowali również zwierzęta

Od 10 kwietnia 2021 roku obowiązuje zmienione rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Objęło ono między innymi właścicieli psów. W przypadku niektórych spacery z pupilem mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.

CleoSukienka Cleo to "Ideał". Podobna jest teraz na wyprzedaży

Za co grozi mandat? Pies bez smyczy to nie jedyna przesłanka do jego wystawienia

Wprowadzone niemal rok temu rozporządzenie nie zmienia brzmienia przepisów, czyli sytuacji, których nieprzestrzeganie grozi nam mandat, a jedynie wysokość kary pieniężnej, jaką możemy otrzymać. Może ona wynosić do 250 zł, jeśli nie zachowane są zwykłe lub nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Na wyższy mandat nawet do 500 zł są narażone osoby, które: 

  • nie zachowując zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
  • szczują psem człowieka, 
  • dopuszczają do niszczenia roślinności przez zwierzę na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, 
  • puszczają psa luzem w lesie. 

Zazwyczaj dodajesz ją do ciasta, tym razem wyczyść nią białe buty. Będą wyglądały jak nowe!Zazwyczaj dodajesz ją do ciasta, tym razem wyczyść nią buty

Czy wyprowadzanie psa bez smyczy jest możliwe? Tak, ale w określonych sytuacjach

Zgodnie z przepisami spuszczenie psa ze smyczy jest możliwe jedynie w miejscach małouczęszczanych, jeśli pies ma nałożony kaganiec, a właściciel sprawuje nad zachowaniem zwierzęcia kontrolę. Jest to bardzo ogólny przepis, który w każdej sytuacji rozpatrywany jest w sposób indywidualny. Możliwość zwolnienia psa zarówno ze smyczy, jak i z kagańca występuje natomiast jedynie w sytuacji, gdzie teren nieruchomości jest należycie ogrodzony, czyli uniemożliwia opuszczenie jej przez psa. Stąd też coraz częściej w miastach powstają specjalne wydzielone przestrzenie dla naszych pupili, czyli tzw. psie parki. 

Warto jednocześnie przytoczyć fragment Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. III Kotowskiego: 

Nie popełnia zatem wykroczenia z tego przepisu osoba, która znając psychikę swojego czworonożnego przyjaciela, prowadzi go w miejscu publicznym bez smyczy i kagańca

Nie każdy pies ma obowiązek noszenia kagańca

Ustawa przewiduje trzy wyjątki, kiedy nie jest wymagane, aby pies miał nałożony kaganiec. Obowiązek ten bowiem nie dotyczy psów: 

  • u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne,
  • wykorzystywanych do celów specjalnych, psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii,
  • do 12. miesiąca życia.

Zwolnienie jest możliwe jedynie, jeśli posiadamy zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: