W Quebecu zabito w ubiegłym roku 17 kobiet. Wszystkich zbrodni dokonali ich partnerzy

- Wyniki analiz pokazują, że przemoc domowa wobec kobiet była bardzo rozpowszechniona na całym świecie jeszcze przed pandemią, a teraz problem jeszcze zyskał na sile - powiedział prof. Mathieu Maheu-Giroux, główny autor publikacji, która została niedawno opublikowana na łamach czasopisma "The Lancet".

Więcej ważnych tematów znajdziecie na Gazeta.pl

Zobacz wideo Pomaska: Ten rząd nie prowadzi polityki, która sprzyjałaby kobietom

- Aż 27 procent kobiet przed 50. rokiem życia doświadcza przemocy ze strony partnerów - dowiadujemy się z raportu podsumowującego badania naukowców z Uniwersytetu McGill oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Został on opublikowany w czasopiśmie "The Lancet"

Przemoc wobec kobiet jest powszechna na całym świecie

W czasie analiz wzięto pod uwagę wyniki aż 366 badań ze 161 krajów, w których wzięło udział ponad 2 miliony kobiet. - Wykazaliśmy, że przemoc domowa wobec kobiet, w tym przemoc fizyczna i seksualna ze strony mężów i partnerów, jest powszechna na całym świecie - powiedział prof. Mathieu Maheu-Giroux, główny autor publikacji. Co istotne, badania zostały oparte na doświadczeniach zgłaszanych przez pokrzywdzone. Dlatego też skala przemocy jest prawdopodobnie znacznie większa. 

Z raportu dowiadujemy się między innymi, że aż 13 procent kobiet doświadczyło w ciągu roku poprzedzającego badanie przemocy ze strony partnera. Poza tym analizy wykazały wysoki poziom przemocy wobec młodych kobiet (w wieku od 15 do 19 lat). Aż 24 procent z nich doświadczyło w swoim życiu przemocy domowej. 

W jakich miejscach problem jest największy?

Najczęstsze akty przemocy odnotowano w Ameryce Południowej, Azji Południowej oraz w Afryce. Natomiast Europa Środkowa i Azja Środkowa okazały się regionami o najniższym szacowanym wskaźniku przemocy domowej wobec kobiet. 

Przemoc wobec kobiet a pandemia

Naukowcy zauważyli, że w czasie pandemii COVID-19 na całym świecie odnotowano wzrost przemocy wobec kobiet. Jak dowiadujemy się z raportu, w 2021 roku w samym Quebecu w Kanadzie doszło aż do 17 zabójstw kobiet, których dokonali ich partnerzy. - To największa fala od ponad dekady - powiedział prof. Mathieu Maheu-Giroux.

- Wyniki analiz pokazują, że przemoc domowa wobec kobiet była bardzo rozpowszechniona na całym świecie jeszcze przed pandemią, a teraz problem jeszcze zyskał na sile. Rządy nie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w zakresie eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt, pomimo solidnych dowodów na to, że można jej skutecznie zapobiegać - podsumowuje naukowiec.

Przemoc wobec kobiet w Polsce

Przemoc domowa wobec kobiet, jest ciągle poważnym problemem w Polsce. Zgodnie z oficjalnymi danymi polskiej policji w 2021 roku liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, wyniosła 75 761 (w tym 55 112 kobiet, 11 129 małoletnich, 9 520 mężczyzn).

Warto wspomnieć, że rok temu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender" autorstwa Ordo Iuris oraz Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Jednym z głównych założeń projektu było wypowiedzenie przez Polskę Konwencji stambulskiej, która zdaniem autorów projektu jest "nacechowana ideologicznie". Konwencja stambulska opracowana przez Radę Europy została ratyfikowana przez Polskę w 2015 r. Jej głównym celem jest stworzenie odpowiednich ram do prawnego przeciwdziałania przemocy, w szczególności tej, która dotyka kobiety. Dokument zawiera rozwiązania w zakresie m.in. strategii, profilaktyki, ochrony i wsparcia ofiar oraz ścigania sprawców.

Więcej o: