Renta rodzinna po mężu w 2022 roku jest wyższa! Tylko nieliczni mogą liczyć na ten zastrzyk gotówki

Najniższa renta rodzinna w 2021 roku wynosiła 1250,88 złotych. To dokładnie tyle ile najniższa emerytura, trzynasta emerytura i czternasta emerytura 2022. Nic dziwnego, że w 2022 w związku z waloryzacją również wzrosła emerytura po mężu. Ile wynosi i komu przysługuje?

W przypadku śmierci osoby bliskiej przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej. Jeśli zmarł małżonek - taka renta rodzinna jest nazywana powszechnie emeryturą po mężu. Niestety, nie każda wdowa ma prawo do emerytury po mężu i nie każda się na nią decyduje, ponieważ nie zawsze się ona opłaca. W 2022 roku może być wyższa. Kto może ubiegać się o ten zastrzyk gotówki i jakie są warunki?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Renta rodzinna po mężu, ale nie tylko po nim. Kto może dostać rentę rodzinną?

Do renty rodzinnej uprawnione są m.in.:

  • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.
  • Dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
  • Rodzice (Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.)

Oraz wdowiec, lub wdowa która spełni poniższe warunki:

  • osiągnęła wiek 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Renta rodzinna po mężu będzie wyższa? Waloryzacja świadczeń ma na to wpływ

Najniższa emerytura w 2021 roku wynosiła 1250,88 złotych. Z rozporządzeń Rządu wynika, że w 2022 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna rosną z 1250,88 zł do 1338,44 zł brutto, czyli o 87,56 zł. Jeśli obywatelka utraci małżonka, którego emerytura wzrosła w związku z waloryzacją - ona również otrzyma wyższe świadczenie. Mowa nie tylko o tych osobach, które otrzymywały najniższe wynagrodzenie, ale i wyższe, co można łatwo sprawdzić za pomocą kalkulatora emerytur 2022. Niestety, nadal część wdów nie decyduje się na pobieranie emerytury po mężu.

Dlaczego emerytura po mężu nie zawsze się opłaca? To zależy od innych świadczeniobiorców

Niestety, jednym z warunków przyjęcia emerytury po mężu jest po prostu rezygnacja z własnego świadczenia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby świadczenie małżonka było zawsze większe. Niestety, nie zawsze tak jest, a na niekorzyść działa też fakt, że wynosi zaledwie 85 procent. W przypadku większej liczby świadczeniobiorców jest jeszcze mniejsze, a kwota zostaje podzielona. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: