Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Zaszła wielka zmiana. To powinieneś o niej wiedzieć

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 jest możliwa po spełnieniu konkretnych warunków. Rozporządzenie dotyczące tej sprawy wymienia szereg profesji kwalifikujących się do otrzymania takiego świadczenia emerytalnego. Przybliżymy dziś najważniejsze kwestie dotyczące tej emerytury.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

24 marca Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Aby zmiana weszła w życie, potrzebny jest jeszcze tylko podpis Prezydenta. Największe korzyści wyciągnął z niej osoby, które oświadczenie będą się dopiero starać.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969: jakie zawody liczą się jako te wykonywane w szczególnych warunkach?

Urodzeni między 1948 a 1969 r. mogą się starać o wcześniejsze świadczenie emerytalne ze względu na pracę w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zasady przyznania tej emerytury reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. Zawodami zaliczanymi do nich są m.in.:

 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane na wodzie i pod wodą
 • kierowcy pojazdów transportu drogowego
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
 • wykonywane pod ziemią
 • kierowcy tirów
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 • operatorów żurawi wieżowych
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego

Emerytura pomostowa: ważne są też inne warunki

Warunki, jakie musi spełnić senior, mogą się trochę różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Wnioskować o nią można jednak, spełniając łącznie następujące warunki:

 • osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn
 • wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych
 • udowodnienie okresów składkowych i nieskładkowych – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • udowodnienie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub prace w szczególnych warunkach, lub charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych
 • rozwiązanie stosunku pracy

Emerytura pomostowa: może zajść wielka zmiana

Jednym z istotnych warunków przy staraniu się o emeryturę pomostową było rozwiązanie stosunku pracy. W sytuacji gdy świadczenie to jednak nie zostało przyznane, osoba taka zostawała bez środków do życia. Jednak w ostatnim czasie z Sejmu do Senatu trafiła ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych. Głosowało za nią aż 455 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ta niezwykle ważna dla seniorów nowelizacja uchyliła zapis o konieczności rozwiązania stosunku pracy, aby ubiegać się emeryturę pomostową.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Czytaj też: sukienki w Lidlu dla 50-tek!

Więcej o: