Czy renta rodzinna należy się wdowie zawierającej kolejne małżeństwo? "To jest skandal"

Renta rodzinna często określana jest jako emerytura po mężu, gdyż to właśnie wdowy przeważnie decydują się na jej pobieranie. Są jednak pewne przesłanki, które zawieszają prawo do wypłaty świadczenia. Podpowiadamy, czy zawarcie kolejnego małżeństwa jest jedną z nich.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Każda osoba ubiegająca się o rentę rodzinną musi spełnić odpowiednie warunki, aby jej wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Najczęściej na ten krok decydują się wdowy, u których po utracie męża dochodzi do nagłej zmiany sytuacji finansowej. Nie każda kobieta otrzyma jednak świadczenie po zmarłym mężu. Co więcej, nawet po jego przyznaniu ZUS w określonych przypadkach może zawiesić wypłatę. 

Renta rodzinna. Te warunki musi spełnić wdowa, aby otrzymać pieniądze

Jak wspomnieliśmy, nie każda wdowa może otrzymać środki z tytułu renty rodzinnej. Musi ona bowiem spełnić jedno z następujących kryteriów: 

  • ukończyć 50 lat,
  • wychowywać dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • mieć stwierdzoną niezdolności do pracy w chwili śmierci męża,
  • skończyć 50 lat lub mieć stwierdzoną niezdolności do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  • wychowywać uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • pozostawać bez żadnego źródła utrzymania - środki będą jednak wypłacane maksymalnie rok od śmierci współmałżonka lub nie dłużej niż przez 2 lata od jego śmierci przez okres uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Co więcej, kobiety, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać o obowiązujących limitach dorabiania do renty. W przypadku, gdy ich dochody przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli obecnie 4196,56 zł, renta zostanie pomniejszona. ZUS zawiesi prawo do wypłaty świadczenia w momencie przekroczenia 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7793,61 zł.

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego pozbawia prawa do emerytury po mężu? 

Zgodnie z przepisami zawarcie nowego związku małżeńskiego przez wdowę nie zmienia jej prawa do renty po zmarłym mężu. Potwierdziło to orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2005 roku, w którym znalazła się wzmianka o tym, że przeprowadzka, wspólne dochody z nowym mężem i inne okoliczności także nie powodują utraty świadczenia z ZUS. Jedynie w przypadku śmierci drugiego męża, wdowa ze względu na zbieg prawa do świadczeń, musiałaby zdecydować, po którym mężu chce otrzymywać rentę. 

Renta rodzinna dla wdowy jest tematem budzącym skrajne emocje 

Wiele osób jest oburzonych sposobem przyznawania wdowom prawa do renty po zmarłym mężu. Otrzymują one jedynie 85 proc., a jednocześnie zmuszone są zrezygnować z własnego świadczenia. 

Powinno być 100 procent po mężu. Dlaczego ma dostać tylko 85, bo niby dłużej pożyje? To jest skandal
Życie jednak jest okrutne albo nasze chore prawo, które pozwala okradać polskie wdowy
Zabraknie drugiej osoby i czas umierać, bo za jedną emeryturę to musisz wybrać: jeść lub leki wykupić, nie mówiąc o opłatach

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: