Emerytura dla urodzonych po 1948. Istotna zmiana w sposobie rozpatrywania wniosków przez ZUS

Prezydent podpisał nowelizację, a to oznacza dla części seniorów zmiany. Możliwa bowiem będzie wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 na nowych zasadach. Trzeba jednak najpierw spełnić szereg innych warunków przewidzianych przez ZUS.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają możliwość przejścia na wcześniejszą tzw. emeryturę pomostową. Dzięki nowelizacji ma to być teraz łatwiejsze. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Możliwa wyłącznie po spełnieniu określonych kryteriów

Rozporządzenie wymienia szereg profesji, które po spełnieniu rygorystycznych warunków mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. ZUS podczas rozpatrywania wniosku bierze pod uwagę:

  • okresy składkowe i nieskładkowe - muszą wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • pozostałe warunki zróżnicowanie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy.

Emerytura pomostowa może nie zostać jednak przyznana. Problematyczne często okazują się wspomniane okresy składkowe 

Nie wszystkie okresy przez ZUS zostają uznane, a to może oznaczać, że nie osiągnęliśmy stażu uprawniającego do wcześniejszego świadczenia. Nie są bowiem brane pod uwagę m.in. okresy:

  • niezdolności do pracy, za które było pobrane wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • pobierania zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego,
  • urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
  • służby wojskowej.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Nowelizacja z korzyścią dla seniorów

Wielu seniorów nie decydowało się na złożenie wniosku o emeryturę pomostową, gdyż jego pozytywne rozpatrzenie możliwe było wyłącznie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy. Jeśli ZUS dopatrzył się innych warunków, które nie uprawniały do przyznania świadczenia, to senior zostawał tak naprawdę bez środków do życia. Nowelizacja podpisana przez prezydenta ma rozwiązać ten problem. O emeryturę pomostową będzie można wystąpić jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina 

Więcej o: