Emerytura po mężu nie zawsze się opłaca. "To wielce niesprawiedliwe". Wdowy przedstawiają swoje propozycje

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące członkom rodziny osoby zmarłej po jej śmierci. Najczęściej decydują się na nie wdowy stąd też przyjęła się również nazwa emerytura po mężu. Niestety temat ten budzi wiele kontrowersji z uwagi na warunki, jakie trzeba spełnić, aby ZUS wypłacił z tego tytułu pieniądze.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

O rentę rodzinną może ubiegać się nie tylko współmałżonek zmarłej osoby, ale również jej dzieci, rodzeństwo czy rodzice. Jednak to głównie w przypadku tej pierwszej grupy następuje gwałtowna zmiana sytuacji finansowej. Z tego też powodu często wdowy decydują się na przejęcie emerytury po mężu

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa, aby ją otrzymać? 

Dla każdego członka rodziny przewidziane są inne kryteria, które musi obligatoryjnie spełnić, aby otrzymać świadczenie po zmarłym z ZUS. Wdowa ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, jeśli: 

  • osiągnęła wiek 50 lat,
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji
  • pozostaje bez żadnego źródła utrzymania - środki będą jednak wypłacane maksymalnie rok od śmierci współmałżonka lub nie dłużej niż przez 2 lata od jego śmierci przez okres uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Świadczenie nie zawsze jest opłacalne. Emerytura po mężu nie wynosi bowiem 100 procent

To właśnie ten punkt budzi największe kontrowersje w przypadku renty rodzinnej. Wdowa nie tylko nie otrzyma pełnej kwoty świadczenia po zmarłym mężu, ale jest też zobligowana do rezygnacji z własnego. Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od tego, ile członków rodziny się o nią ubiega: 

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Emerytura po mężu zdaniem wdów powinna być wypłacana na innych zasadach. Swoją propozycję przedstawiła Koalicja

Zgodnie z pomysłem Koalicji Obywatelskiej wdowy powinny mieć wybór czy chcą pobierać 85 proc. świadczenia zmarłego męża, czy 100 proc. własnego, a do tego 25 proc. po mężu. Jednak na razie nie podjęto żadnych konkretnych kroków w tej sprawie. Swoje propozycje w wielu komentarzach przedstawiły także wdowy: 

1. wariant, tak jak jest teraz, (85 % emerytury po mężu) 2. wariant wg zgłoszonej propozycji (100% własnej plus 25 % po mężu)
100% emerytury POWINNY OTRZYMYWAĆ wdowy, które pracowały, mają emerytury, a są im odebrane, ponieważ przechodzą na emeryturę po mężu
TO WIELCE NIESPRAWIEDLIWE!!!! Powinien być wybór: 1. Zachowuje swoją emeryturę plus 20-30% po mężu lub 2. Rezygnuję ze swojej i przechodzę na emeryturę po mężu 100 % jego emerytury.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: