500 plus dla seniora: jakie są kryteria? Z powodu tylko jednego warunku odrzucono aż 200 tys. wniosków

500 plus dla seniora to jedynie potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze, z tego tytułu należy spełnić szereg kryteriów. Okazuje się jednak, że z powodu tylko jednego z nich odrzucono aż 200 tys. wniosków.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Inflacja z miesiąca na miesiąc coraz bardziej daje się we znaki seniorom. Jeżeli natrafia się taka możliwość, szukają dodatkowych pieniędzy do swoich świadczeń. Jednym z takich może być 500 plus dla seniora. Niestety ta forma pomocy skierowana jest do określonej grupy osób w tym nie tylko osób najstarszych. Od września 2019 roku w tej sprawie wpłynęło już ponad milion wniosków.

Zobacz wideo "Nie można zamknąć własnego ja i mówić, że tylko ja jestem nieszczęśliwa"

Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora? Nie trzeba być osoba starszą warunki są inne

O 500 plus dla seniora, czyli tak naprawdę świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ubiegać mogą się  osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce

500 plus dla seniora gdzie należy złożyć wniosek?

Osoby chcące złożyć wniosek o 500 plus dla seniora nie muszą tego robić osobiście. Ze względu na ich stan zdrowia mogą zrobić to za nich to najbliżsi np. drogą internetową, lub zanieść wniosek do najbliższego właściwego dla wnioskujących urzędu KRUS, lub ZUS. Należy pamiętać, że oprócz samego wniosku potrzebne będą też dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia takie jak np.:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Jak dodaje w tej sprawie Stanisław Szwed:

W około 200 tys. przypadków odmówiono prawa do świadczenia, głównie ze względu na to, że nie stwierdzono niezdolności do samodzielnej egzystencji, tej głównej przesłanki upoważniającej do tego świadczenia.

500 plus dla seniora ma nowy próg dochodowy

Osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna suma nie przekracza kwoty 1396,13 zł, mogą starać się o pełną wysokość świadczenia, czyli 500 zł. W stosunku do innych wnioskujących zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę". Maksymalny miesięczny dochód wnioskującego nie może przekraczać 1896,13 zł. Kwota ta została podniesiona wraz z tegoroczną waloryzacją. Przed zmianami wynosiła 1772,08 zł brutto.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: