Czy powołanie do wojska dla każdego jest obowiązkowe? Za uchylenie się od służby może grozić kara

Ze względu na wojnę panującą w Ukrainie wiele osób zastanawia się, kto może zostać wezwany do służby w przypadku powszechnej mobilizacji w naszym kraju. Warto wiedzieć, że istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, które zwalniają z tego obowiązku. Niestety pozostałych za niestawienie się na służbę może czekać kara pozbawienia wolności.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak powinniśmy przygotować się na potencjalną wojnę?

Zgodnie z artykułem 136 Konstytucji RP

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

A to w praktyce oznacza, że każdy obywatel pomiędzy 18, a 55 rokiem życia może zostać powołany do obowiązkowej służby wojskowej. Granica jest wyższa dla osób ze stopniem podoficerskim lub oficerskim i wynosi 63 lata. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. 

Małgorzata Socha"Piękna sukienka" Małgorzaty Sochy za prawie 3 tys. zrobiła wrażenie

Te osoby są zwolnione z obowiązkowej czynnej służby wojskowej 

Nie wszyscy obywatele Polski w powyższym przedziale wiekowym w przypadku powszechnej mobilizacji lub wybuchu wojny muszą obowiązkowo stawić się do służby wojskowej. Wyjątek stanowią: 

  • Polacy mieszkający na stałe za granicą,
  • absolwenci szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, którzy bezpośrednio po ukończeniu nauki podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej lub Państwowej Straży Pożarnej,
  • absolwenci szkół wyższych, którzy bezpośrednio po studiach rozpoczęli pracę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa lub Straży Granicznej,
  • posłowie, senatorowie i radni, 
  • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe lub stanowiska organów administracji publicznej,
  • obywatele, którzy z uwagi na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędni dla zapewnienia obrony, lub bezpieczeństwa państwa.
  • osoby, u których stwierdzono problemy zdrowotne uniemożliwiające im służbę wojskową,
  • kobiety w ciąży, w okresie 6 miesięcy od porodu oraz sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8,
  • kobiety, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku 8-16 lat lub osobą obłożnie chorą i nie mają komu powierzyć nad nim opieki. 

Donald Tusk - emeryturaEmerytura Tuska. Polityk może ubiegać się o świadczenie nie tylko z ZUS

Osoby podlegające obowiązkowej służbie mogą zostać wezwane na ćwiczenia wojskowe

Ćwiczenia wojskowe są realizowane w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Mogą one być jednodniowe, krótkotrwałe (2-30 dni) lub długotrwałe (31-90 dni). Osoba, która dostanie wezwanie na takie ćwiczenia, musi obowiązkowo stawić się w wyznaczonej jednostce, a pracodawca zobowiązany jest do udzielenia na ten czas bezpłatnego urlopu

Niestawienie się na ćwiczenia lub służbę wojskową może skutkować poważnymi konsekwencjami 

Za uchylenie się od stawiennictwa na ćwiczeniach grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do 30 dni. Poważniejsze skutki mogą objąć osoby, które nie stawią się do obowiązkowej służby wojskowej. W ich przypadku kara pozbawienia wolności może wynosić nawet do 2 lat. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: