Emerytura po mężu 2022 nie przysługuje tylko wdowie. Te osoby mogą liczyć na zastrzyk gotówki

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna nie przysługuje każdemu. Dobrą wiadomością jest to, że nie tylko wdowa może ją otrzymać. Konieczny jest wniosek o rentę rodzinną, oraz towarzyszące mu warunki. Zanim go złożysz, sprawdź, czy świadczenie się opłaca.

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje w przypadku śmierci osoby bliskiej. Z tego powodu, że w większości wdowy decydują się na składanie wniosku - świadczenie zyskało potoczną nazwę, czyli emerytura po mężu. Może ją otrzymać nie tylko wdowa, a oprócz wniosku konieczne jest spełnienie warunków.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

 • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do potencjalnych świadczeniobiorców zaliczamy: małżonkę/małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki i rodzeństwo, rodziców.

Paulina Sykut-Jeżyna Kurtka Sykut-Jeżyny pasuje do każdej stylizacji. To zawsze modny klasyk

Ile wynosi emerytura po mężu? Wszystko zależy od tego, ilu jest wnioskujących

Wiele osób rezygnuje ze składania wniosku, kiedy zapoznają się z warunkami. Osoba wnioskująca musi zrzec się własnego świadczenia, aby otrzymywać rentę rodzinną. Emerytura po mężu nie wynosi 100 procent, a jedynie 85 w przypadku jednej osoby wnioskującej. Wnioskować może więcej osób i wynosi wtedy:

 • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
 • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku. ZUS ma prawo zawiesić wypłatę świadczenia Nowelizacja ustawy. Wcześniejsza emerytura również dla tych seniorów

Wniosek o emeryturę po mężu. Gdzie i jak go złożyć?

Wnioskować można zarówno osobiście w urzędzie ZUS, jak i drogą elektroniczną. Wzór formularza znajduje się tutaj. Warto też załączyć dokumenty:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka – małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jej strony, ustalonych wyrokiem lub ugoda sądowa,
 • dokument potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego z mocy prawa, jeżeli rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka nie miała ustalonych alimentów wyrokiem lub ugodą sądową.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: