Wcześniejsza emerytura dla rodziców. Kto ma na nią szansę? ZUS wypłaci pieniądze pod pewnymi warunkami

Wielu Polaków liczy, że wkrótce obowiązywać zaczną emerytury stażowe. Na ten moment szansą na wcześniejsze świadczenie jest m.in. emerytura pomostowa. Jednak o pieniądze z ZUS można ubiegać się nie tylko w tych okolicznościach. Wcześniejsza emerytura może być wypłacona również niektórym rodzicom. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

O wcześniejsze świadczenie z ZUS mogą ubiegać się wyłącznie określone grupy. Nie są to natomiast jedynie osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub zajmowały stanowisko o szczególnym charakterze. Wniosek mogą złożyć także osoby, które opiekowały się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Oczywiście trzeba przy tym spełnić szereg innych warunków. Jakich? Podpowiadamy. 

Wcześniejsza emerytura dla rodziców i opiekunów. Kto może się o nią ubiegać? 

O wcześniejsze świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, może ubiegać się każda osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., która w tym celu musiała zrezygnować z pracy. Nie jest to jednak jedyny warunek. Taka osoba musi ponadto udowodnić, że do 31 grudnia 1998 r. miała 20-letni staż pracy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn, ale także

  • nie być członkiem OFE lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa,
  • udowodnić, że ostatnie ubezpieczenie przed 1 stycznia 1999 r. było z tytułu umowy o pracę, 
  • opiekować się dzieckiem, które przed ukończeniem 18 roku życia zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu choroby wymienionej w § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r.,
  • udowodnić niemożność podjęcia pracy albo konieczność jej zaprzestania ze względu na stan zdrowia dziecka i konieczność sprawowania nad nim stałej opieki.

Wniosek o emeryturę nie jest jedynym dokumentem, jaki należy dostarczyć do ZUS

Poza wypełnionym wnioskiem o emeryturę ZUS będzie wymagał jednocześnie dostarczenia kompletu dokumentów. Mowa tutaj o: 

  • informacjach o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumentach potwierdzające te okresy,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę można złożyć również online

Osoby, które chciałyby ubiegać się o te świadczenie mogą złożyć wniosek do ZUS osobiście lub poprzez pełnomocnika. Jest jednak możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę online. Wystarczy wypełnić formularze przez platformę PUE ZUS. 

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli natomiast nie zgadzamy się z jej treścią, to przysługuje nam odwołanie. Możemy je złożyć do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: