To pewne! Rząd wypłaci 500 plus dla seniora w 2022 roku. Nie tylko emeryci mogą złożyć wniosek

500 plus dla seniora trafi na konta emerytów i emerytek także w 2022 roku. Pieniądze będą wypłacane co miesiąc, ale nie tylko emeryci mogą starać się o świadczenie. Jest jeszcze jedna grupa osób, które mogą składać wniosek o 500 plus dla seniora. Obowiązują warunki.

500 plus dla seniora, to inna nazwa świadczenia uzupełniającego, które uwzględnia osoby w szczególnej sytuacji, ze względu na ich stan zdrowia. W większości tyczy się właśnie najstarszych obywateli i obywatelek, ponieważ wiek rzutuje na stan zdrowia i to oni najczęściej potrzebują pomocy. Pieniądze są wypłacane co miesiąc i dożywotnio. Co się okazuje, wnioskować mogą nie tylko emeryci, a w 2022 roku grono osób jest większe. Wyjaśniamy, jak otrzymać pieniądze.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

500 plus dla seniora, ale nie tylko. Jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Aby pobierać świadczenie 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przysługuje osobom, które:

  • ukończyły 18 lat
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

W przypadku seniorów (emerytów i rencistów), 500 plus można otrzymać, kiedy:

  • jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

500 plus dla seniora 2022 dla większej grupy świadczeniobiorców. Są nowe zasady?

Zmiana w 2022 polega na tym, że kryterium dochodowe jest inne. Ponieważ wzrosła kwota podstawowego świadczenia, przesunięto progi. Jeszcze do niedawna wynosiło 1727,08 zł brutto. Od 1 marca 2022 roku wynosi 1896,13 zł brutto. Jest to o 124 zł więcej. 

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora i czy trzeba to zrobić osobiście?

500 plus dla seniora to świadczenie, które wymaga wniosku. Należy złożyć go w urzędzie ZUS, lub drogą internetową. Oprócz formularza konieczne jest załączenie dokumentów, które są dowodem na stan zdrowia przyszłego świadczeniobiorcy. Wnioskować nie trzeba osobiście. Może to zrobić w imieniu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji osoba bliska. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: