Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Bez tego wpisu ZUS nie wypłaci pieniędzy

Osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą ubiegać się z ZUS o wcześniejszą emeryturę. Taka możliwość nie przysługuje jednak wszystkim. Trzeba spełnić nie tylko szereg obligatoryjnych warunków, ale przedstawić również odpowiedni wpis. Inaczej pieniądze nie zostaną wypłacone.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

To właśnie wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest przesłanką uprawniającą do otrzymania wcześniejszego świadczenia dla osób, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem. Trzeba jednak pamiętać o jeszcze kilku istotnych kwestiach, jeśli nie chcemy spotkać się z odmowną decyzją ZUS

Kostium kąpielowy Modne stroje kąpielowe na lato 2022. Te gwiazdy mają już wybrany idealny kostium

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Nie przysługuje wszystkim 

Sama data urodzenia i rodzaj wykonywanej pracy nie są jedynymi czynnikami uprawniającymi to wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Trzeba ponadto na dzień 31 grudnia 2008 r. spełniać następujące warunki: 

 • osiągnąć wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
 • posiadać odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
 • osiągnąć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy, 
 • nie być członkiem OFE lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Bez tego wpisu wcześniejsza emerytura nie zostanie przyznana przez ZUS

To pracodawca, dokonując odpowiedniego wpisu na świadectwie pracy, potwierdza, czy obejmowane przez wnioskującego stanowisko kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W świadectwie pracy musi być zatem wskazany

 • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
 • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
 • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

W sytuacji, gdy pracodawca ze względu np. na prowadzenie prywatnej firmy nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy, to wystarczy, aby wskazane przez niego stanowisko na świadectwie było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Pieniądze Emerytury od lipca 2022 - tabela netto. Świadczenia będą wyższe

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie prace uprawniają do świadczenia?

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest to praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości, lub wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne i otoczenia. Zgodnie z powyżej wspomnianym wykazem możemy do nich zaliczyć m.in. prace: 

 • pod ziemią,
 • na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych,
 • przy produkcji tlenku cynku, cynku, aluminium, miedzi,
 • przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości,
 • przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych,
 • przeładunkowe w portach i stoczniach,
 • w kanałach ściekowych,
 • brukarzy,
 • kominiarzy,
 • w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.plkobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: