Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Tylko ci seniorzy mają szansę na wcześniejsze świadczenie

Niektóre grupy zawodowe mają szansę na szybszy odpoczynek. Dotyczy to m.in. osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oczywiście trzeba przy tym spełnić także szereg innych warunków, w związku z czym nie każdy wniosek ZUS może rozpatrzyć pozytywnie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Przywilej ten obejmuje jednak tylko nielicznych. Wśród nich znajdują się osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki?

Poza wyżej wspomnianymi kryteriami, osoby składające wniosek do ZUS, powinny na dzień 31 grudnia 2008 r. spełniać także kilka innych warunków, a mianowicie:

 • osiągnąć wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
 • mieć odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
 • posiadać wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy,
 • nie być członkiem OFE lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Co to znaczy?

Osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę muszą mieć na świadectwie pracy wpis potwierdzający czy obejmowane przez nie stanowisko kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze tzn. wskazany rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. lub stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały. 

Zalicza się do nich m.in. prace:

 • pod ziemią,
 • w hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości,
 • wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt,
 • przy wypieku pieczywa.

Wniosek tych osób może o wcześniejszą emeryturę może zostać odrzucony

ZUS podczas ustalania stażu pracy weźmie pod uwagę tylko okresy, podczas których wnioskujący był zatrudniony w ramach stosunku pracy lub stosunku służby oraz w pełnym wymiarze czasu pracy. Z odmowną decyzją mogą zatem się spotkać osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze:

 • w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 • w mniejszym niż pełny wymiar czasu pracy, 
 • a także okresów po 14 listopada 1991 r., w których praca nie była wykonana, a wypłacone zostało wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: