Emerytura po mężu się nie opłaca? Te wdowy nie powinny składać wniosku. Mogą nawet stracić pieniądze

Emerytura po mężu nie przysługuje każdej wdowie. Tym, którym przysługuje- może się nie opłacać. Okazuje się, że warunki, które należy spełnić, mogą być uznane za kontrowersyjne. Wdowa pobierająca rentę rodzinną, nie otrzyma 100 procent świadczenia. To nie wszystko.

Emerytura po mężu, to nic innego jak potoczna nazwa renty rodzinnej. Świadczenie przyznawane jest bliskim osoby zmarłej. W sytuacji, kiedy małżonek umiera, wdowa ma szansę przejąć jego świadczenie. Musi jednak spełnić warunki, które nie zawsze są dla niej korzystne. Wyjaśniamy, jak na tym zyskać.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura po mężu tylko dla tych osób. Nie tylko wdowy ją otrzymają

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna przysługuje również np. rodzicom, rodzeństwu, lub dzieciom osoby zmarłej. W zależności od liczby wnioskujących zmienia się kwota świadczenia. Pieniądze wypłacane co miesiąc mogą otrzymać wszyscy ci, których bliska osoba przed śmiercią:

 • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W przypadku wdowy istnieją specjalne wytyczne. Musi ona być osobą, która:

 • osiągnęła wiek 50 lat
 • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy,
 • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
 • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
 • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi emerytura po mężu? To zależy od tego, ilu jest świadczeniobiorców

O rentę rodzinną może ubiegać się więcej niż jedna osoba. Nigdy jednak, świadczenie nie wynosi w 100 procentach tyle, ile pobierał zmarły przed śmiercią. Jest to odpowiednio:

 • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Czy warto złożyć wniosek o emeryturę po mężu? Nie zawsze

Kontrowersyjnym warunkiem, przy składaniu wniosku o emeryturę po mężu jest fakt, że wdowa musi zrezygnować wówczas całkowicie z własnego świadczenia. To oznacza, że 85 procent świadczenia męża musi być wyższe niż jej podstawowe. Pracownik, lub pracowniczka w urzędzie ZUS ma obowiązek powiadomić wnioskującego, lub wnioskującą, czy ta forma dofinansowania im się opłaca. Wniosek można składać osobiście, lub drogą elektroniczną. Formularz znajduje się tutaj.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: