Ci seniorzy dostaną dożywotnio 200 złotych do emerytury. Trzeba złożyć wniosek, ale nie w ZUS

O dodatkowe 200 zł do emerytury może starać się konkretna grupa seniorów. Ludzie ci w swoich społecznościach wyróżnili się w szczególny sposób. Jeżeli świadczenie zostanie przyznane, wypłacane jest dożywotnio.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Pewna grupa seniorów, która w szczególny sposób wyróżniła się na przestrzeni lat w swoich społecznościach, może liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Świadczenie to może wspomóc kieszenie seniorów, ponieważ przyznawane jest dożywotnio.

Zobacz wideo O co chodzi w akcji promowanej przez strażaków i policjantów?

Anna Lewandowska Ten kapelusz na lato to hit! Nosi go Anna Lewandowska. Ceny od 17,99 zł

Dodatkowe 200 zł do emerytury: kto może się starać?

O dodatkowe 200 zł do emerytury wniosek składać mogą:

 1. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych
 2. Seniorzy służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 3. Seniorzy służący w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Aby móc biegać się o to świadczenie, trzeba:

 • ukończyć wiek emerytalny,
 • czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Świadczenie ratownicze, czyli dodatkowe 200 zł do emerytury. Niezbędny jest wniosek, którego nie złożysz w ZUS

Za wypłacanie 200 złotych do emerytury odpowiada inny urząd niż ZUS. Wniosek należy składać u miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej. Konieczne też są inne dokumenty potwierdzające wyżej stawiane wymagania. Strażak, lub strażaczka OSP ma obowiązek:

 1. Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
 2. Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
 3. Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
 4. Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udajemy się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

Co ważne przy tym świadkiem nie może być:

 • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
 • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej.
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Wysokość 13 emerytury 2022 może zaskakiwać. Miały na nią wpływ aż dwa czynniki Wniosek o przeliczenie emerytury 2022. Wiemy, kto może go złożyć

Ile wynosi świadczenie ratownicze dla strażaków OSP?

Tak jak sama nazwa wskazuje gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze przyznawane są w kwocie 200 zł. Warto jednak wiedzieć, że co roku, 1 marca będzie podlegać ono rewaloryzacji. Dodatkowo przyznawane jest dożywotnio. Ponadto członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: