200 zł do emerytury. Ci seniorzy mogą otrzymywać dodatek co miesiąc. Potrzebny wniosek, ale nie w ZUS

Jak otrzymać 200 zł do emerytury co miesiąc? Wystarczy jeden wniosek, ale nie zostanie on przyjęty przez ZUS. Część seniorów i seniorek ma możliwość otrzymania dodatkowego zastrzyku gotówki dożywotnio. Podpowiadamy, kto może z niej skorzystać.

200 zł do emerytury to nowa forma dodatku do comiesięcznego świadczenia. Rząd wprowadził go bowiem dopiero w 2022 roku. Nie wszyscy mogą się jednak o niego ubiegać. Kto ma szansę na wypłatę pieniędzy i gdzie należy się udać z wnioskiem? Podpowiadamy. 

Zobacz wideo Czy nasze emerytury będą głodowe?

200 zł do emerytury — dla kogo jest przeznaczone świadczenie? 

Środki z tego tytułu trafią tylko do wybranych grup zawodowych. Mowa tutaj dokładnie o seniorach, którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oczywiście wymagany jest też odpowiednio długi okres czynnej służby w działaniach ratowniczych. Dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Wystarczy, jednak że udział w akcjach ratowniczych miał miejsce raz w roku. 

Kto zajmuje się wypłatą 200 zł dla seniora? Wniosek nie będzie przyjęty przez ZUS

200 zł do emerytury jest przyznawane dożywotnio i wypłacane co miesiąc, ale to nie ZUS zajmuje się tym świadczeniem. Dodatek seniorzy otrzymają od Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To nie tam jednak musimy udać się wnioskiem, a do powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej.

200 zł do emerytury może nie zostać wypłacone bez świadków

W sytuacji, gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział osoby wnioskującej w działaniach ratowniczych, to tylko wniosek potrzebny jest do wydania decyzji. W pozostałych przypadkach ścieżka postępowania wygląda nieco inaczej. Należy:

  1. Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  2. Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  3. Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  4. Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej. 
Więcej o: