Emerytura dla urodzonych po 1948. Ten szczegół nie jest już brany pod uwagę. O wypłatę będzie łatwiej

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku od kilku miesięcy jest przyznawana na nowych zasadach. Wprowadzona w kwietniu nowelizacja sprawiła, że o wypłatę świadczenia z ZUS jest teraz łatwiej. Jakie przesłanki należy zatem spełnić obecnie? Podpowiadamy.

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, mogą ubiegać się o wcześniejszą tzw. emeryturę pomostową. Ten przywilej posiadają natomiast wyłącznie seniorzy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie jest to jednak jedyna przesłanka uprawniająca do wypłaty wcześniejszego świadczenia z ZUS

Agnieszka Kaczorowska "Cudny strój kąpielowy" Agnieszki Kaczorowskiej. Teraz jest na wyprzedaży

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Dla kogo zostanie przyznana? 

Seniorzy, którzy chcieliby przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, mają na to szansę, jeśli spełnią łącznie następujące warunki

  • osiągną okresy składkowe i nieskładkowe — co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • spełnią pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Wprowadzona została znacząca zmiana. Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 jest przyznawana na nowych zasadach

Od 20 kwietnia 2022 roku został zniesiony warunek, zgodnie z którym przyznanie wcześniejszego świadczenia było możliwe po rozwiązaniu stosunku pracy jeszcze przed złożeniem wniosku do ZUS. Obecnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia formularza, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Nieoficjalnie: ZUS przyzna pracownikom podwyżki Wiemy, kiedy wypłata 14. emerytury! Tylko w te dni ZUS przeleje dodatek

Emerytura pomostowa — wniosek do ZUS to nie wszystko 

Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową, poza wnioskiem muszą przygotować i dostarczyć do ZUS:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Więcej o: