Nawet 1300 zł co miesiąc! Tyle dodatku do emerytury mogą otrzymać seniorki. Są dwa warunki

Dodatki do emerytur tj. 13 czy 14 emerytura to pomysł rządu na wsparcie najstarszych obywateli. Są one wypłacane jednak raz w roku. W przypadku trudnej sytuacji finansowej taki zastrzyk gotówki może być jedynie kroplą w morzu potrzeb. Właśnie dlatego powstało rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Niestety nie skorzystają z niego wszyscy seniorzy.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to inaczej tzw. program Mama 4+. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą ubiegać się o jego wypłatę z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony?

Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusze

Mama 4 plus — kto ma szansę na dodatek do emerytury 2022? 

Na stronie ZUS wymienione są dokładne kryteria uprawniające do ubiegania się o świadczenie. Seniorki, które chciałyby otrzymać dodatek muszą: 

  • urodzić i wychowywać lub tylko wychowywać co najmniej 4 dzieci, 
  • mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat — mieć tzw. ośrodek interesów życiowych,
  • posiadać polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce, być obywatelką państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub być cudzoziemką legalnie przebywającą na terytorium Polski. 

Ojcowie również mogą złożyć wniosek do ZUS, gdy osiągną 65 lat i udowodnią, że wychowywali co najmniej 4 dzieci, gdyż ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi okres czasu nie wychowała. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ile można otrzymać? 

Seniorzy, którzy nie pobierają emerytury ani renty, otrzymają kwotę o równowartości aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto. W przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości niższej niż najniższa emerytura, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do kwoty 1338,44 zł brutto. 

Jakich dokumentów ZUS będzie wymagał poza wnioskiem? 

  • informacji o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskującego,
  • zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci budzi mieszane uczucia wśród Polaków

Niestety powyższe kryteria, które są obowiązkowe do spełnienia przez osoby wnioskujące, sprawiają, że wielu rodziców czuje się potraktowanych niesprawiedliwie, co można wnioskować po komentarzach naszych czytelników pod jednym z artykułów

A te matki co mialy 4 dzieci i zapierniczaly rano do żłobkow i przedszkoli ,a potem do pracy z jęzorem na brodzie i po pracy to samo to one są inne matki ??? Inaczej wychowywały dzieci ? Miały jeszcze ciężej jak te co siedziały w domu i nie pracowały. Albo dajcie wszystkim co mialy 4 dzieci albo wcale !!!
a my potem za to wszystko płacimy codzienną podwyżka towarów w sklepach .
Największa niesprawiedliwość wobec kobiet to mama 4+, jakby te z trójką lub dwójką dzieci zawsze tak łatwo miały. Ja wychowałam trójkę dzieci, nikt nam w niczym nigdy nie pomagał, nic nie dawał... było bardzo ciężko. Czuję się jako matka trójki dzieci zlekceważona przez polski rząd.
Więcej o: