To oficjalne! 500 plus dla seniora trafi do większej ilości osób. Oprócz wniosku potrzebne są dokumenty

500 plus dla seniora wypłacane jest również w 2022 roku. Jednak aby otrzymać ten dodatkowy comiesięczny zastrzyk gotówki, należy spełnić warunki. Wiemy, do kogo skierowany jest dokładnie program i gdzie złożyć wniosek.

W Polsce 500 plus wypłacane jest na każde dziecko do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia. Okazuje się, że z kwoty o tej samej wysokości mogą skorzystać seniorzy i inne osoby spełniające wymagania. Jest ich kilka. Należy pamiętać także o odpowiednim wniosku.

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

500 plus dla seniora: kto może otrzymać świadczenie?

500 plus dla seniora to jedynie potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ubiegać się o pieniądze z tego tytułu mogą osoby które:

  • ukończyły 18 lat;
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawniony do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

500 plus dla seniora 2022. Dla emeryta istotne są też dochody

Dla seniorów oprócz stanu zdrowia istotny będzie także dochód. Od marca w kwotach tych zaszły zmiany, dzięki którym więcej osób ma szansę na wypłatę tego świadczenia. Wysokość świadczenia w przypadku seniorów uprawnionych do emerytury czy renty nie powinna przekraczać 1396,13 zł brutto. Do końca lutego próg ten wynosił 1272,08 brutto.

Maksymalny próg uprawniający do przyznania świadczenia nie może przekraczać jednak 1896,13 zł brutto. W takiej sytuacji zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę", a więc nie zostanie wypłacona pełna kwota 500 zł.

Wniosek o 500 plus dla seniora złożysz w ZUS. Wymagane są odpowiednie dokumenty

Aby otrzymać świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebny jest wniosek, który należy dostarczyć do ZUS-u. Osoby, które nie chcą lub nie są w stanie samodzielnie opuścić domu mogą wysłać wniosek o 500 plus dla seniora poprzez PUE ZUS. We wniosku poza danymi identyfikacyjnymi należy poinformować dodatkowo:

  • czy występuje prawo lub staramy się o prawo do świadczenia finansowanego ze środków publicznych — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca,
  • czy mamy prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub o takowe się staramy — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca,
  • oświadczenie czy aktualnie przebywamy w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

A także tą przedstawiającą stan zdrowia:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniu o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r.,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
Więcej o: