Tym seniorkom przysługuje nawet 1300 złotych do emerytury. Muszą złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty

Niektóre seniorki mają szansę na spory zastrzyk gotówki. Przysługuje im ponad 1300 złotych jeśli spełnią określone warunki. Jest ich kilka, a dodatkowo trzeba złożyć wniosek i załączyć odpowiednie dokumenty. Takie świadczenie jest wyłącznie dla matek.

Mama 4+ to program, który obejmuje większość matek, które wychowały dzieci w rodzinie wielodzietnej. Kiedy taka kobieta osiągnie wiek emerytalny, może ubiegać się o tzw. matczyną emeryturę. Przysługuje jej nawet 1300 złotych co miesiąc. Jak je otrzymać?

Zobacz wideo Matka i córka walczą o względy Roberta Kochanka. W końcu doszło do konfrontacji

Matczyna emerytura nie dla wszystkich mam. Kto ją otrzyma?

Program Mama 4+ jak sama nazwa wskazuje, obejmuje dofinansowanie emerytury dla tych matek, które odchowały minimum czwórkę dzieci. Oprócz tego muszą spełnić poniższe warunki:

  • Mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat mieć tzw. ośrodek interesów życiowych, czyli płacić podatki w naszym kraju (po ukończeniu 16 lat)
  • Posiadać polskie obywatelstwo lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski

Oprócz tego musiały zrezygnować z pracy, lub jej nie podjąć na rzecz wychowania potomstwa, a ich emerytura musi być niższa niż emerytura najniższa, czyli w roku 2022 1338,44 zł brutto.

Matczyna emerytura nie tylko dla mam. W szczególnych przypadkach dostaną ją ojcowie

W niektórych przypadkach pieniądze z programu Mama 4+ przysługują również ojcom. Oprócz powyższych warunków, które są istotnie niezależnie od płci, ów ojciec otrzyma pieniądze, jeśli wychowywał dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończył 65 lat.

Ile wynosi świadczenie Mama 4+ i jak złożyć wniosek o matczyną emeryturę?

Dofinansowanie emerytury, czyli pieniądze z programu Mama 4+ są wypłacane co miesiąc i dożywotnio. To tak naprawdę uzupełnienie emerytury o kwotę, której matce brakuje do emerytury najniższej, obowiązującej w danym roku. Jeśli matce nie przysługuje emerytura, bo np. nigdy nie pracowała, może pobierać pełną kwotę, czyli w roku 2022 1338,44 zł brutto. Jeśli jej emerytura wynosi 1000 zł brutto, otrzyma dodatkowo 338,44 zł brutto. Wniosek o świadczenie uzupełniające znajduje się tutaj. Do wniosku należy załączyć:

  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Więcej o: