Wcześniejsza emerytura dla większej grupy seniorów. W 2022 roku wprowadzono korzystne zmiany

Wcześniejsza emerytura do tej pory była możliwa tylko dla wąskiego grona seniorów. Od 2022 roku przepisy nieco uległy zmianie. Seniorzy i seniorki, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., mają prawo do wcześniejszej emerytury, ale na korzystniejszych zasadach.

Wcześniejsze emerytury, czyli tzw. emerytury przysługują tym osobom, które urodziły się po 1948 roku, jednak na szczególnych warunkach. Kilka miesięcy temu, bo w kwietniu 2022 roku wprowadzono nowelizację, która umożliwiła jeszcze większej grupie seniorów ubieganie się o ten przywilej.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku, czyli dla kogo?

Wcześniejsza emerytura jest możliwa dla tych seniorów i seniorek, którzy urodzili się po 1948 roku. Znaczenie ma praca, jaką wykonywali, a dokładniej jej szczególny charakter. W Polsce obowiązujący wiek emerytalny to 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Te osoby, które chcą uzyskać wcześniejszą emeryturę, muszą spełnić poniższe warunki.

  • osiągną okresy składkowe i nieskładkowe - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • spełnią pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Wcześniejsza emerytura, czyli emerytura pomostowa. Zmiana przepisów w 2022 roku

W kwietniu 2022 zmieniły się zasady przyznawania emerytury pomostowej, z korzyścią dla wielu osób. Przed tą datą, wcześniejsza emerytura przysługiwała po rozwiązaniu stosunku pracy. Teraz można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę również wtedy, kiedy osoba nie rozwiązała stosunku pracy przed złożeniem wniosku. Zyska na tym większe grono seniorów, ponieważ jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prawo do wypłaty świadczenia zostanie zawieszone do momentu zakończenia pracy.

Wcześniejsza emerytura wymaga odpowiednich dokumentów

Aby wnioskować o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 

  • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych;
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Więcej o: