To pewne! Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Liczba świadczeniobiorców wpłynie na wysokość wypłaty

Emerytura po mężu, czyli inaczej renta rodzinna przysługuje nie tylko wdowie. Ubiegać się mogą o nią osoby najbliższe z grona osoby zmarłej. Od tego, ilu ich jest, zależy ostateczna kwota, którą mogą otrzymać. Niestety, niektórym pobieranie świadczenia się nie opłaca.

W sytuacji, kiedy umiera bliska osoba, zazwyczaj to właśnie rodzina, lub przyjaciele muszą pokryć koszty pochówku. Nierzadko są to duże kwoty, które mogą być zaskoczeniem. Jest szansa na to, aby otrzymać pieniądze po zmarłym, które zasilą nasz budżet i zwrócą część kosztów, choćby za wydatki okołopogrzebowe. O pieniądze wypłacane nie jednorazowo, ale co miesiąc, czyli tzw. emeryturę po mężu może ubiegać się wdowa, ale nie tylko. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna. Na czym polega to świadczenie?

W przypadku wdowy lub innej najbliższej osoby zmarłego (np. rodziców, dzieci, wnuków, czy rodzeństwa) wypłacana jest tzw. renta rodzinna. Z tego względu, że najczęściej to właśnie wdowy wnioskują o ten zastrzyk gotówki, potocznie nazywa się ją emeryturą po mężu. Pieniądze są wypłacane dożywotnio i co miesiąc, pod warunkiem że osoba zmarła przed śmiercią:

 • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emerytura po mężu nie wynosi 100 procent. Kontrowersyjny warunek

Dla wielu osób, warunki otrzymania emerytury po mężu mogą wydawać się kontrowersyjne. Wdowa, która ubiega się o świadczenie, musi być osobą, która:

 • osiągnęła wiek 50 lat
 • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy,
 • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
 • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
 • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Co więcej, decydując się na przyjęcie świadczenia, musi zrzec się własnej emerytury. Zdecydować, która bardziej jej się opłaca, biorąc pod uwagę, że renta rodzinna to nie 100, a 85 procent. Z tego względu, wiele osób nie decyduje się na złożenie wniosku, ponieważ mogliby stracić pieniądze.

Emerytura po mężu, a renta rodzinna. Kwota świadczenia zależy od świadczeniobiorców

O świadczenie, jak wspominaliśmy, może wnioskować wdowa, ale też inni członkowie rodziny. Nie muszą ze sobą rywalizować, bowiem świadczeniobiorców może być więcej niż jeden. Od tego, ilu ich jest, zależy kwota wypłacana każdemu z osobna co miesiąc. Wynosi:

 • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.
Więcej o: