14 emerytura 2022. Kiedy wypłata? Znamy dokładne terminy. Ci seniorzy poczekają dłużej

Choć miało to być jedynie jednorazowe świadczenie to 14 emerytura wypłacona zostanie także w 2022 roku. Część seniorów na ten dodatkowy zastrzyk gotówki może liczyć już w sierpniu. Inni muszą poczekać trochę dłużej.

W zawiązku z szalejącą inflacja seniorzy doceniają każdy dodatek do emerytury, jaki otrzymują. Choć w 2022 roku myśleli, że otrzymają jedynie 13 emeryturę, to na ich konta wpłynie też czternastka. Choć początkowo miało być to jednorazowe świadczenie, rząd jednak zmienił zdanie. Wiemy kiedy seniorzy mogą liczyć na wypłatę pieniędzy.

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

14 emerytura w 2022 roku ponownie będzie wypłacona. Znamy dokładne terminy

W 2022 roku wypłata czternastej emerytury odbędzie się w kilku terminach. To, w jakim czasie otrzymamy swoje dodatkowe świadczenie pieniężne, zależy od daty wypłaty naszej podstawowej emerytury. W związku z tym pieniędzy możemy się spodziewać:

 • 25 sierpnia,
 • 1 września,
 • 5 września,
 • 6 września,
 • 10 września,
 • 15 września,
 • 20 września.
 • we wrześniu nastąpi wypłata w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS,
 • w październiku otrzymają dodatkowe pieniądze osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc.

Kto otrzyma 14 emeryturę w 2022 roku? Należy się nie tylko najstarszym

Aby otrzymać 14 emeryturę, nie musimy składać wniosku. Wystarczy mieć przyznane prawo do jednego z niżej przedstawionych świadczeń do dnia 24 sierpnia 2022 roku:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
 • emerytury i renty służb mundurowych i wojskowych;
 • renty rodzinnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
 • renty socjalnej,
 • renty szkoleniowej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Ponadto należy nie przekraczać progu dochodowego, który w tym roku wynosi 2900 zł brutto. Ci, którzy go przekroczą, dostaną kwotę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Ile wynosi 14 emerytura w 2022 roku? Kwota ta wzrosła

W 2022 roku osoby uprawnione otrzymają czternastą emeryturę w wysokości 1217,87 zł netto, czyli "na rękę" kwota netto to 1338,44 zł. Całość kwoty wypłacana będzie tylko w sytuacji nieprzekraczania wyżej wymienionego progu, w pozostałych sytuacjach kwoty wyglądają następująco:

 1. Kwota świadczenia podstawowego: 3000,00 zł. Czternastka w kwocie brutto: 1238,44 zł i netto 1126,88 zł.
 2. Kwota świadczenia podstawowego: 3300,00 zł. Czternastka w kwocie brutto: 938,44 zł i netto 853,90 zł.
 3. Kwota świadczenia podstawowego: 3600,00 zł. Czternastka w kwocie brutto: 638,44 zł i netto 580,93 zł.
 4. Kwota świadczenia podstawowego: 3800,00 zł. Czternastka w kwocie brutto: 438,44 zł i netto 398,94 zł.
 5. Kwota świadczenia podstawowego: 4000,00 zł. Czternastka w kwocie brutto: 138,44 zł i netto 125,97 zł.
 6. Kwota świadczenia podstawowego: 4188,44 zł. Czternastka w kwocie brutto: 50,44 zł i netto 45,90 zł.
Więcej o: