Ostatnia szansa na 2080 zł z ZUS. Dziś upływa termin na złożenie wniosku

2080 zł - na tyle mogą liczyć osoby, które złożą do ZUS wniosek o świadczenie postojowe. To ostatni moment, aby to zrobić. Formularze przyjmowane są bowiem jedynie do 16 sierpnia. W jaki sposób można go złożyć?

Świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, które odczuły negatywne skutki występowania COVID-19 w Polsce. Dla części osób to już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o środki z ZUS

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła fryzurą. 'Zdecydowanie lepiej niż w krótkich' (zdjęcie ilustracyjne)Małgorzata Kożuchowska ma najmodniejszą torbę na lato za 1130 zł

Zobacz wideo Niedzielski: Naszym celem jest sprowadzenie zakażenia COVID do charakterystyki, jaką ma grypa

Wniosek o świadczenie postojowe 2022. Można go złożyć wyłącznie online

Wtorek 16 sierpnia to ostateczny termin złożenia formularza o świadczenie postojowe. Dotyczy on wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Formularze nie są jednak przyjmowane w placówkach ZUS. Można je wysłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Ile wynosi świadczenie postojowe? Można otrzymać nawet 2080 zł 

Jak przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski:

- Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. 

Warto jednak upewnić się, że wniosek na pewno został wysłany. W tym celu musimy sprawdzić, czy otrzymaliśmy UPP, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Powinno znajdować się ono na PUE ZUS w skrzynce "Dokumenty wysłane", następnie wchodzimy w "Szczegóły" i "Pokaż poświadczenie przedłożenia". 

emerytura 2022200 zł do emerytury wypłacają z wyrównaniem. Można stracić nawet 1800 zł

Sam wniosek nie wystarczy. Trzeba pamiętać o tym oświadczeniu

W związku z tym, że od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, to przedsiębiorcy muszą dołączyć dodatkowo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2).

W jaki sposób to zrobić? Oświadczenie RD-2 można samodzielnie utworzyć w PUE ZUS i dołączyć do formularza wraz z informacjami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) Jeśli wnioskujący tego nie dopilnuje, jak podkreśla rzecznik ZUS, "wniosek pozostanie bez rozpatrzenia". 

Więcej o: