Wcześniejsza emerytura 2022. To pewne! ZUS nie bierze już tego pod uwagę. Zmiana na plus dla seniorów

Wcześniejsza emerytura to temat, który budzi w ostatnim czasie wiele emocji. Znaczna część seniorów liczy, że w końcu zostaną wprowadzone emerytury stażowe. Obecnie jest kilka sposobów, aby otrzymać świadczenie z ZUS przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, ale trzeba najpierw spełnić szereg określonych kryterium. Jedno z nich nie obowiązuje już jednak osób, które w planach mają emeryturę pomostową.

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, to jeden z czynników uprawniających do ubiegania się o wcześniejszą tzw. pomostową emeryturę. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Od niedawna jest ich o jeden mniej. 

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku. Te warunki są obowiązkowe 

Nie tylko wiek i rodzaj wykonywanej pracy w przypadku emerytury pomostowej ma znaczenie. Dodatkowo należy także: 

  • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w przepisach dotychczasowych bądź pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych
  • spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Emerytura pomostowa 2022. Tego ZUS już nie bierze pod uwagę

Jeszcze do 20 kwietnia 2022 roku obowiązkowe było także rozwiązanie stosunku pracy przed złożeniem do ZUS wniosku. Ten warunek został jednak zniesiony. Obecnie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Kolejne zmiany dla seniorów już od nowego roku 

Osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od 1 stycznia 2023 roku czekają kolejne zmiany. Pracodawca będzie zobowiązany do powiadomienia pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Ponadto, jeśli stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, nie zostanie umieszczone w tym wykazie, to będzie on mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z rozszerzeniem kompetencji PIP, urzędnicy będą mogli kontrolować takie wykazy stanowisk pracy i nakazać pracodawcy umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Więcej o: