Dodatek do emerytury po 65. roku życia można otrzymywać co miesiąc! Wnioski przyjmuje nie tylko ZUS

Jak otrzymać dodatek do emerytury po 65. roku życia? Opcji jest kilka, a w większości przypadków konieczny jest także wniosek. Nie zawsze złożyć należy go natomiast w ZUS.

Seniorzy mogą otrzymywać dodatkowe pieniądze co miesiąc na kilka sposobów. Komu należy się dodatek i jak się o niego ubiegać? Rozwiewamy wątpliwości. 

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Otrzymać go mogą nie tylko mamy 

W ramach programu Mama 4+ można ubiegać się o wyrównanie świadczenia do kwoty obecnie obowiązującej minimalnej emerytury w Polsce. To oznacza, że maksymalna wysokość dodatku, może wynosić 1338,44 zł brutto. Kto ma szansę na te pieniądze

  • Mamy seniorki, które opiekowały się minimum czwórką dzieci i w związku z tym zrezygnowały lub nie podjęły pracy,
  • Ojcowie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, którzy udowodnią, że wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. 

Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyjmuje ZUS. 

200 zł dla seniora. Dodatek do emerytury po 65. roku życia dla wybranych 

Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby, które pracowały w Ochotniczej Staży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, mają szansę na dodatkowe 200 zł do emerytury. Trzeba jedynie udowodnić minimum 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) czynnej służby oraz wyjazd do akcji ratowniczych przynajmniej raz w roku. 

Wniosek o dodatek można złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. 

Dodatek do emerytury po 75. roku życia. W niektórych przypadkach zostanie przyznany z automatu 

Po 75. roku życia można otrzymywać dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny. Nie ma możliwości pobierania obu świadczeń jednocześnie. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, trzeba niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ. 

  1. Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 256,44 zł — otrzymają go na wniosek złożony do ZUS osoby z przyznanym prawem do emerytury lub renty, które są całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Z automatu będzie wypłacany emerytom po 75. roku życia. 
  2. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł — wniosek należy złożyć w urzędzie miasta bądź gminy. Środki mogą otrzymać: dzieci z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 75 lat.
Więcej o: