To oficjalne: 2280 zł co miesiąc! Kto może otrzymać dodatek? Ostatnie dni na złożenie wniosku

Ministerstwo Obrony Narodowej dla studentów wybranych kierunków przygotowało świadczenie, w ramach którego mogą oni otrzymywać co miesiąc 2280 zł. Jest jednak pewien haczyk, aby je otrzymać.

Do 31 sierpnia studenci mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można otrzymać co miesiąc 50 proc. kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a więc 2280 zł. Jakie jednak należy spełnić warunki? Dodatek nie jest bowiem przeznaczony dla wszystkich. 

Zobacz wideo Cleo wspomina czas studiów. "Nie stać mnie było na bilet. Dosłownie"

Dodatek dla studenta 2022. Otrzymać go można tylko na wybranych kierunkach

MON wypłaci pieniądze jedynie tym studentom, którzy kształcą się na kierunkach "najbardziej przydatnych dla armii". Tych wyróżnił niemal 70, a wśród nich znalazły się: 

 • finanse,
 • informatyka,
 • weterynaria,
 • dziennikarstwo,
 • budownictwo,
 • chemia,
 • biologia,
 • matematyka,
 • fizyka.

2280 zł co miesiąc, ale nie za darmo. Jest kilka warunków 

MON nie wypłaci jednak pieniędzy "za nic". Student, który chciałby otrzymywać comiesięczny dodatek, musi się zobowiązać do

 • ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki,
 • uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych,
 • ukończenia kursu oficerskiego.
 • odbycia po studiach minimum 5-letniej służby w armii. 

Podobną zachętę przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Dopłaty dla studentów medycyny 2022

To niejedyna nowość dla studentów w 2022 roku. Niedawno Ministerstwo Zdrowia wystartowało z programem dla przyszłych medyków. W ramach Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych można otrzymać:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
 • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne,
 • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Dotyczy to wyłącznie osób podejmujących płatne studia na kierunkach lekarskich. W tym przypadku również wziąć pod uwagę, że pieniędzy nie trzeba oddawać, ale pod pewnymi warunkami. Po studiach osoby korzystające z Funduszy będą musiały: 

 • wykonywać zawód lekarza na terytorium Polski przez 10 lat w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów), 
 • w tym okresie uzyskać także tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 
Więcej o: