Emerytura dla urodzonych po 1948 roku. To pewne! Tego elementu ZUS nie będzie już wymagał we wniosku

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Tych jednak od kwietnia 2022 roku jest o jeden mniej. Oznacza to, że seniorom łatwiej będzie otrzymać świadczenie, ponieważ ZUS podczas rozpatrywania formularza, nie bierze już jednego elementu pod uwagę.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą ubiegać się o wcześniejszą tzw. pomostową emeryturę. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać? Podpowiadamy. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Rodzaj wykonywanej pracy ma znaczenie

Seniorzy, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą skorzystać z tzw. pomostowej emerytury, jeśli wykonują zawód o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. O jakich pracach mowa? Np.:

  • w hutnictwie i przemyśle metalowym
  • w górnictwie
  • w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
  • na wodzie i pod wodą
  • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
  • pod ziemią.

Emerytura pomostowa — warunki, jakie należy spełnić, aby ją otrzymać

Poza rodzajem wykonywanej pracy osoba wnioskująca musi spełnić także kilka innych kryteriów

  • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • spełniać pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Emerytura dla urodzonych po 1948 roku po nowelizacji 

Do 20 kwietnia 2022 powyższych warunków było 5, ale zgodnie z nowelizacją podpisaną przez prezydenta zaszły w tym aspekcie zmiany. Rozwiązanie stosunku pracy przed złożeniem wniosku nie jest już obowiązkowe. – Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane, prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Więcej o: