To pewne! Aż 6697,11 zł. Tyle wynosi ekwiwalent za bezpłatny węgiel dla emerytów. Kto go otrzyma?

Deputat węglowy to zgodnie z opublikowaną przez ZUS informację, część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Może on zostać wypłacony w formie ekwiwalentu pieniężnego. Biorąc pod uwagę rosnące ceny surowca, jest to zatem dla seniorów dobra wiadomość. Nie każdy otrzyma jednak wypłatę z ZUS. Kto może się o nią ubiegać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Brak węgla na rynku podbije jeszcze bardziej ceny prądu?

Jak poradzić sobie z drożejącymi cenami surowców? Niektórzy mają szansę na otrzymanie dodatkowych środków z ZUS. Kto może ubiegać się o deputat węglowy oraz ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla? Podpowiadamy. 

Paulina Sykut-Jeżyna Sukienka Pauliny Sykut-Jeżyny "robi wrażenie". Podobna już za 79,99 zł

Ekwiwalent za deputat węglowy zostanie wypłacony tylko w jednym przypadku 

O ekwiwalent za deputat węglowy z ZUS mogą się ubiegać pracownicy kolei, którzy w trakcie zatrudnienia korzystali z deputatu, a prawo do emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia na podstawie: 

  • przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
  • przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Ponadto wniosek mogą złożyć również członkowie rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. Poza wnioskiem trzeba dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu, określający, za jaki miesiąc został pobrany ostatni ekwiwalent. 

Deputat węglowy może być wypłacony w formie ekwiwalentu, który stanowi równowartość pieniężną 1800 kg węgla kamiennego rocznie. W tym roku jest to zatem 6697,11 zł brutto

Emerytura Zniżki dla emerytów po 60. roku życia. Kilka sposobów, aby zaoszczędzić

Kto może ubiegać się o ekwiwalent za bezpłatny węgiel dla emerytów? Uprawnionych jest kilka grup

Emeryci i renciści, którzy jako część wynagrodzenia otrzymywali bezpłatny węgiel, mogą natomiast ubiegać się o ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Przysługuje on:

  • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po  emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
  • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
  • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
  • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

Jeśli prawo do ekwiwalentu będzie ustalane po raz pierwszy, to przedsiębiorstwo górnicze powinno złożyć wniosek do ZUS. Jak ustalana jest wysokość wypłaty? Mnożona jest ilość przyznanego węgla (maksymalnie 3 tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla

Więcej o: