Czy studia liczą się do emerytury? Podpowiadamy, jak prawidłowo obliczyć staż pracy

Czy studia liczą się do emerytury? To pytanie zadaje sobie wiele osób, nie tylko studentów. Nic dziwnego, od stażu pracy i wysokości odprowadzanych składek może bowiem zależeć wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy!

Po więcej podobnych artykułów zajrzyj na stronę główną Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od pobieranych podczas aktywności zawodowej składek na ubezpieczenie emerytalne. Istotną kwestią jest też długość stażu pracy. Prawo do pobierania emerytury przysługuje po 20 latach (w przypadku kobiet) i 25 latach (w przypadku mężczyzn). Nic więc dziwnego, że wielu studentów, ale nie tylko, zastanawia się, czy czas studiów wpływa na staż pracy i przyszłą emeryturę.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Najniższa emerytura to 2 grosze. Ile wynosi największa?

Czy studia liczą się do emerytury? To pytanie zadają sobie nie tylko studenci

Czas studiów uznawany jest za okres nieskładkowy. Nie wpływa więc na wysokość emerytury. Ma jednak znaczenie przy obliczaniu stażu pracy. Okresami nieskładkowymi są m.in. okresy pobierania zasiłków chorobowych lub opiekuńczych, nauki w szkole wyższej pod warunkiem jej ukończenia, a także pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Okres nauki wlicza się więc do długości stażu i wpływa m.in. na obliczanie przysługującego ci urlopu. Kwestię tę reguluje Kodeks pracy w art. 155:

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,5) szkoły policealnej – 6 lat,6) szkoły wyższej – 8 lat.Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

Roksana Węgiel Obcisły kombinezon Roksany Węgiel robi wrażenie. Identyczny za 160 zł

Jak obliczyć staż pracy? Co jest brane pod uwagę?

Na długość stażu pracy nie ma wpływu czas, przez jaki dana osoba studiowała. Niezależnie od tego, czy studia trwały 3 lata, 5 czy 7 lat. Istotny jest uzyskany dyplom ukończenia studiów. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokumentem wymaganym do uwzględnienia studiów w obliczaniu stażu pracy są „zaświadczenie uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres ich trwania i programowy wymiar studiów albo dyplom, jeżeli studia zostały zakończone jego uzyskaniem, a z dyplomu tego wynika okres trwania i programowy wymiar studiów".

Na długość stażu pracy mają również wpływ urlop macierzyński i wychowawczy, czas spędzony na czynnej i zawodowej służbie wojskowej, a także okres pobierania świadczeń: chorobowego, powypadkowego i rehabilitacyjnego. W obliczaniu stażu pracy bierze się również pod uwagę czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Więcej o: