Jak otrzymać darmowy węgiel dla emerytów? Te osoby mogą złożyć wniosek o ekwiwalent pieniężny

Darmowy węgiel dla emerytów? Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Ten przywilej przysługuje jednak wybranym. Komu dokładnie? Podpowiadamy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Polska w czołówce zainteresowania pompami ciepła. Jaka będzie ich przyszłość?

Ceny węgla w tym sezonie z pewnością nie będą należały do najniższych. Właśnie dlatego rząd zdecydował się na tzw. dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł dla wybranych gospodarstw domowych. Niektórzy emeryci i renciści mogą jednak liczyć także na inny zastrzyk gotówki. 

Ekwiwalent za bezpłatny węgiel dla emerytów. Wniosek mogą złożyć wybrani 

Seniorzy, którzy jako część wynagrodzenia otrzymywali bezpłatny węgiel, mogą ubiegać się o ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Mowa tutaj dokładnie o kilku grupach: 

  • osobach, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • wdowach, wdowcach i sierotach, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • pracownikach kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
  • wdowach, wdowcach i sierotach, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
  • osobach, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
  • osobach, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
  • osobach, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

W sytuacji ustalania prawa do ekwiwalentu po raz pierwszy, wniosek do ZUS musi zgłosić przedsiębiorstwo górnicze. Ile można otrzymać? Należy pomnożyć ilość przyznanego węgla (maksymalnie 3 tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla, która jest ogłaszana przez Ministra Energii do dnia 20 stycznia w "Monitorze Polskim". Obecnie wynosi ona 653,11 zł.

Deputat węglowy, czyli kolejny sposób na tańszy węgiel 

Istnieje jeszcze ekwiwalent za deputat węglowy, który także wypłacany jest przez ZUS. Mogą się ubiegać o niego pracownicy kolei, którzy w trakcie zatrudnienia korzystali z deputatu, a prawo do emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia na podstawie: 

  • przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
  • przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Wniosek mogą złożyć też członkowie rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. Wówczas trzeba dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu, określający, za jaki miesiąc został pobrany ostatni ekwiwalent. Ile wynosi ekwiwalent za deputat? Jest to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie, a więc w tym roku - 6697,11 zł brutto. 

Więcej o: