Te seniorki dostaną nawet 1300 złotych do emerytury. Wystarczy, że spełnią dwa warunki

Niektóre seniorki mają szansę nawet na 1300 złotych do emerytury co miesiąc. O to świadczenie mogą co prawda ubiegać się również panowie, ale tylko w określonych przypadkach. Kobiety muszą spełnić dwa kluczowe warunki.

Każde dodatkowe pieniądze, które mogą pozwolić seniorom na zwiększenie podstawowego świadczenia, to zazwyczaj dobra informacja. Seniorzy mogą otrzymywać np. 500 złotych, 200 złotych, lub, co przede wszystkim dotyczy kobiet - nawet 1300 złotych co miesiąc. Jakie warunki należy spełnić?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Program mama 4+, czyli tzw. matczyna emerytura. Dla kogo jest?

Aby pobierać świadczenie mama 4+, które może sięgać nawet do 1300 złotych, należy:

  • urodzić i wychowywać lub tylko wychowywać co najmniej 4 dzieci,
  • mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat — mieć tzw. ośrodek interesów życiowych,
  • posiadać polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce, być obywatelką państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub być cudzoziemką legalnie przebywającą na terytorium Polski.

Najważniejsze są jednak dwa warunki, pierwszy to właśnie posiadanie co najmniej czwórki dzieci, a drugi, to brak przyznanej emerytury, lub świadczenie niższe, niż obecnie obowiązująca najniższa emerytura. Pieniądze są bowiem kierowane do tych kobiet, które porzuciły ścieżkę zawodową, na rzecz opieki nad dziećmi. W związku z tym ich świadczenie emerytalne jest zbyt niskie, aby pokryć podstawowe potrzeby.

W wyjątkowych sytuacjach, o świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się również ojcowie. Mimo iż pierwsze w klejce do świadczenia są matki, mężczyźni mogą je otrzymać, jeśli matka zmarła lub porzuciła potomstwo, a mężczyzna wychowywał je samodzielnie.

Nawet 1300 złotych do emerytury co miesiąc. Kto dostanie najwięcej?

Świadczenie Mama 4+, to świadczenie uzupełniające. Kwota jest ruchoma, w zależności od tego, ile pieniędzy otrzymuje wnioskująca. Kwota jest dopełniana do wartości najniższej obowiązującej w danym roku emerytury. W 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Jeśli zatem emerytka w przeszłości nie podjęła pracy, a jej świadczenie wynosi np. 38,44 brutt, rząd uzupełni kwotę o 1300 złotych co miesiąc.

Aby dostać nawet 1300 złotych do emerytury, potrzebne będą dokumenty

Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, niezbędne jest też złożenie dokumentów w ZUS. Są to:

  • informacja o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskującego,
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Więcej o: