Czy renta liczy się do emerytury? ZUS ją uwzględni tylko w jednym przypadku

Czy renta liczy się do emerytury? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które ze względu na powstałą niezdolność do pracy zmuszone były do czasowego przejścia na rentę. Warto jednak wiedzieć, że okres ten będzie uwzględniany przez ZUS tylko w przypadku części seniorów.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Czy ten okres ZUS może wliczyć do emerytury? Rozwiewamy wątpliwości. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jaki jest wymagany staż pracy do uzyskania emerytury? Dotyczy on tylko jednej grupy seniorów

Staż pracy, czyli tzw. okresy składkowe i nieskładkowe są brane pod uwagę w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.  Aby otrzymać świadczenie emerytalne z ZUS, muszą oni bowiem spełnić łącznie dwa warunki: 

  • osiągnąć wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
  • udowodnić okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Seniorzy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mogą wnioskować o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Czy renta liczy się do emerytury? Świadczenie będzie zatem brane pod uwagę tylko u tych seniorów

Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględni okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy po spełnieniu dwóch warunków, czyli urodzeniu się przed 1 stycznia 1949 r. i osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. 

Brany jest także pod uwagę powód ustania renty. Okresy zostaną bowiem uwzględnione, jeśli prawo do świadczenia ustało, ponieważ lekarz orzecznik ZUS orzekł zdolność do pracy lub upłynął okres, na jaki była przyznana renta okresowa i nie został zgłoszony wniosek o ustalenie dalszych uprawnień do świadczenia.

W jaki sposób uwzględniamy okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? O tym należy wiedzieć

Jak dowiadujemy się ze strony ZUS, okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniony zostanie w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę okresy składkowe, a dopiero później doliczane są ewentualnie nieskładkowe (ograniczone do 1/3 okresów składkowych).

Co to oznacza w praktyce? Mianowicie tyle, że jeżeli wymiar okresów składkowych i nieskładkowych nie wystarcza do przyznania wnioskującemu emerytury, to można wówczas doliczyć okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Są one jednak uwzględniane tylko przy wyliczaniu stażu pracy, a nie obliczaniu wysokości emerytury. 

Więcej o: