To pewne! Te seniorki dostaną nawet 1300 zł do emerytury. Wystarczą dwa warunki i wniosek

To już oficjalne. Niektóre seniorki mogą dostać nawet 1300 złotych do emerytury co miesiąc. O te świadczenie mogą ubiegać się również mężczyźni, ale tylko w określonych przypadkach. Kobiety natomiast muszą jedynie spełnić dwa ważne warunki i wypełnić wniosek.

Rząd stara się wspierać matki i rodziny. Z tego powodu rodzicom przysługuje m.in. świadczenie 500 plus, które w 2022 r. uzupełniono o dodatkowe kwoty, w przypadku rodzin z więcej niż dwójką dzieci. Okazuje się, że na specjalny rodzaj pomocy mogą liczyć także matki na emeryturze. Kobiety mają szansę na otrzymanie nawet 1300 złotych miesięcznie. Jakie warunki należy spełnić? 

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Program Mama 4+ jest rodzicielskim świadczeniem. Komu przysługuje? 

Tzw. matczyna emerytura to program, który jest przeznaczony dla konkretnych osób. Żeby móc się ubiegać o świadczenia należy: 

  • Wychowywać co najmniej czworo dzieci.
  • Mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat — mieć tzw. ośrodek interesów życiowych.
  • Mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem). 

W świadczeniu najważniejsze są jednak dwa warunki. Pierwszy to urodzenie i wychowanie lub tylko wychowanie czwórki dzieci. Drugi to brak przyznanej emerytury lub świadczenie niższe, niż obecnie obowiązująca najniższa emerytura. Pieniądze są przeznaczone dla emerytek, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały na rzecz opieki nad dziećmi. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić podstawowe środki do życia dla tych kobiet. Jeśli emerytura kobiety, która odchowała minimum czwórkę dzieci wynosi mniej niż emerytura minimalna obowiązująca w danym roku, zostanie ono uzupełnione tak, aby wynosiło tyle ile najniższa emerytura. Jeśli więc pobiera np. 38,44 zł brutto, przysługuje jej jeszcze 1300 złotych brutto co miesiąc.

O świadczenie mogą ubiegać się również ojcowie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mężczyźni mogą je otrzymać w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę i jeśli musieli wychowywać potomstwo samodzielnie. Muszą oni także osiągnąć wiek emerytalny, czyli ukończyć 65 lat.

Emerytki mogą dostać nawet 1300 złotych do emerytury. Jakie dokumenty będą potrzebne? 

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni ubiegający się o świadczenie, muszę złożyć niezbędne dokumenty w ZUS. Są to: 

  • informację o numerach PESEL dzieci, 
  • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, 
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, 
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, 
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. 
Więcej o: