Nie tylko emerytura po mężu przysługuje wdowie. W ZUS można ubiegać się o dodatkowy zasiłek

Renta rodzinna potocznie określana jako emerytura po mężu to niejedyne świadczenie, o jakie wdowy mogą się ubiegać z ZUS. Istnieje bowiem możliwość złożenia wniosku o jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł.

Wniosek o rentę rodzinną mogą złożyć nie tylko wdowy, ale również inni bliscy zmarłego. Jednak najczęściej to właśnie małżonki decydują się na przejęcie świadczenia po mężu. Ile można otrzymać? To zależy od liczby osób wnioskujących. W przypadku pobieraniu renty przez jedną osobę jest to 85 proc. świadczenia. Co istotne, wdowy nie tylko nie otrzymają pełnej wysokości świadczenia, ale muszą też zrezygnować z własnego. ZUS oferuje natomiast jeszcze jedną formę pomocy dla rodziny zmarłego, a mianowicie jednorazowy zasiłek pogrzebowy. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura po mężu to niejedyne świadczenie dla wdów z ZUS. Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Każda osoba, która poniosła koszty pogrzebu, ma szansę na wypłatę zasiłku pogrzebowego tzn. członek rodziny, pracodawca, dom opieki społecznej, gmina czy powiat. Na stronie ZUS możemy przeczytać informację, że podczas przyznawania zasiłku za członka rodziny uznaje się: 

 • wdowę lub wdowa - również małżonków pozostających w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodziców, ojczyma, macochę, osobę przysposabiającą, 
 • dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny,  zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadków, 
 • wnuków, 
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2022? Taką kwotę można otrzymać z ZUS

Wysokość zasiłku zależy od tego, kto o niego się ubiega. W przypadku członków rodziny ZUS wypłaci 4000 zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, a pracodawcy czy gminie kwotę do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Co istotne, w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy. Te dokumenty należy dostarczyć do urzędu

Osoby, które chcą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy muszą dostarczyć do ZUS: 

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12),
 • akt zgonu, 
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dokumenty potwierdzające powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Więcej o: