Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Nie tylko mamy mogą dostać nawet 1300 zł co miesiąc

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci funkcjonuje w Polsce już od kilku lat. Pieniądze w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przysługują nie tylko mamom, ale również ojcom. Trzeba wcześniej jednak spełnić określone warunki.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. program Mama 4+ zostało wprowadzone 1 marca 2019 roku. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą środków zajmuje się ZUS. Pieniądze przysługują w sytuacji, gdy z powodu konieczności wychowywania i opieki nad dziećmi podjęcie pracy było niemożliwe. Na tym jednak nie koniec warunków uprawniających do dodatku.  

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Kto może się o niego ubiegać? 

Szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają jedynie: 

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Kolejnymi obligatoryjnymi warunkami, jakie należy spełnić, jest: 

  • mieszkanie i posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia, 
  • obywatelstwo polskie, jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, 
  • w przypadku cudzoziemców zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Ile wynosi dodatek za urodzenie dzieci? Wysokość świadczenia nie jest jednakowa

W przypadku osób, które nie pobierają emerytury ani renty, ZUS wypłaci dodatek w wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto. Natomiast w sytuacji, gdy wnioskujący pobiera świadczenie w wysokości niższej niż minimalna emerytura, to dodatek będzie dopełnieniem do powyższej kwoty. 

ZUS może odrzucić wniosek o dodatek do emerytury za urodzenie dzieci w kilku przypadkach

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania osoba wnioskująca mieszka w Polsce. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach ZUS może nie przyznać dodatku, a mianowicie jeśli: 

  • jesteś tymczasowo aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
  • sąd pozbawił cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej,
  • długotrwale zaprzestałaś wychowywania dzieci.
Więcej o: